Пазарджишки окръжен съд
 Структура на съда
 Райони
 История
  Обявления за публична продан
  Дела с обществен интерес
 Достъп до съдебни дела на Пазарджишки съдебен район
 Съдебни актове
 Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
 Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
 График - насрочени дела
 Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
 Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес
 Вътрешни правила
 Профил на купувача
 Новини и съобщения
 Конкурси / Доклади / Декларации
 Правна култура
 Образци на документи
 Вещи лица / Съдебни заседатели
 Галерия/Събития
 Контакти
 Обратна връзка
 Прокуратури
 Полезни връзки

 

 Национален институт на правосъдието
 
 Други връзки
 Апелативен съд - Пловдив
 Административен съд - Пазарджик
 Районен съд - Пазарджик
 Районен съд - Велинград
 Районен съд - Панагюрище
 Районен съд - Пещера
Главна
Звукова версия на сайта
Контакти
English
 Изтеглете Adobe Reader
 
 

Функции

Окръжните съдилища в България са 28 на брой и са разположени в областните центрове. Пазарджишкият окръжен съд е един от тях. В съдебния му район са включени: Районен съд – Пазарджик, Районен съд – Пещера, Районен съд – Панагюрище, Районен съд Велинград. Техните решения се обжалват пред Окръжен съд – Пазарджик като втора /въззивна/ инстанция. Неговите решения като първа инстанция могат да бъдат обжалвани пред Апелативен съд – Пловдив.
Окръжният съд може да изземе и да реши дело, което е подсъдно на Районен съд от неговия съдебен район. На Окръжния съд – Пазарджик като първа инстанция са подсъдни граждански и наказателни дела, в т.ч.:
• Искове за установяване на бащинство;
• Искове по несъстоятелност;
• Искове по граждански и търговски дела с цена на иска над 10 000 лв.;
• Искове за промяна на обстоятелствата, вписани в регистъра на Окръжния съд;
• Осиновяване и прекратяване на осиновяване;
• Жалби на граждани срещу административни актове;
• Тежки престъпления, в т.ч. убийства, придобиване и разпространение на наркотични вещества, изнасилвания, престъпления против Републиката;
• Регистрация на всички юридически лица със стопанска или нестопанска цел.