Пазарджишки окръжен съд
 Структура на съда
 Райони
 История
  Обявления за публична продан
  Дела с обществен интерес
 Достъп до съдебни дела на Пазарджишки съдебен район
 Съдебни актове
 Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
 Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
 График - насрочени дела
 Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
 Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес
 Вътрешни правила
 Профил на купувача
 Новини и съобщения
 Конкурси / Доклади / Декларации
 Правна култура
 Образци на документи
 Вещи лица / Съдебни заседатели
 Галерия/Събития
 Контакти
 Обратна връзка
 Прокуратури
 Полезни връзки

 

 Национален институт на правосъдието
 
 Други връзки
 Апелативен съд - Пловдив
 Административен съд - Пазарджик
 Районен съд - Пазарджик
 Районен съд - Велинград
 Районен съд - Панагюрище
 Районен съд - Пещера
Главна
Звукова версия на сайта
Контакти
English
 Изтеглете Adobe Reader
Образци на документи
 

Заявление за достъп до обществена информация


А Н Т И К О Р У П Ц И Я:


Връзката с администрацията, работеща по въпросите за борба с корупцията, сигналите и предложенията на гражданите и организациите за подобряване работата на държавната администрация в Окръжен съд гр.Пазарджик са :
- Пощенска кутия за сигнали "Антикорупция", намираща се в сградата на Окръжен съд гр.Пазарджик;
- Интернет връзка : www.court-pz.info - секция "Обратна връзка";
Можете да подадете сигнал до нас, за да извършим проверка: А Н Т И К О Р У П Ц И Я
От нас можете да очаквате коректност, ако взаимоотношенията ни са в рамките на изискванията на закона, а именно :
1. Съгласно чл.108, ал.2 от Административно-процесуалния кодекс, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал. Това е принцип, вписан в кодекса.
2. Ако изберете да подадете своя сигнал по един от регламентираните от закона начини, трябва да знаете, че съгласно чл.111, ал.4 от Административно- процесуалния кодекс:
- не се образува производство за извършени нарушения преди повече от две години
- желателно е да оставите достатъчно данни за индикация и обратна връзка с Вас като :
Имена или ЕГН; Точен адрес; или телефон за връзка.
Получените сигнали, предложения се обработват от държавни служители,
които имат достъп до работа с класифицирана информация, ниво"СЕКРЕТНО"

ОБЩО ДЕЛОВОДСТВО:

Заявление за издаване на удостоверение за несъстоятелност

Заявление за издаване на изпълнителен лист

Заявление за издаване на заверен/незаверен препис

Заявление за връщане на парична гаранция

Заявление за издаване на удостоверение за липса на заведени дела

Заявление за освобождаване от такси по дело

ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ:

Заявление за издаване на удостоверение за актуално състояние на юридически лица с нестопанска цел

Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на производство за ликвидация на юридически лица с нестопанска цел

Заявление за издаване на препис по фирмено дело