Пазарджишки окръжен съд
 Структура на съда
 Райони
 История
  Обявления за публична продан
  Дела с обществен интерес
 Достъп до съдебни дела на Пазарджишки съдебен район
 Съдебни актове
 Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
 Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
 График - насрочени дела
 Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
 Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес
 Вътрешни правила
 Профил на купувача
 Новини и съобщения
 Конкурси / Доклади / Декларации
 Правна култура
 Образци на документи
 Вещи лица / Съдебни заседатели
 Галерия/Събития
 Контакти
 Обратна връзка
 Прокуратури
 Полезни връзки

 

 Национален институт на правосъдието
 
 Други връзки
 Апелативен съд - Пловдив
 Административен съд - Пазарджик
 Районен съд - Пазарджик
 Районен съд - Велинград
 Районен съд - Панагюрище
 Районен съд - Пещера
Главна
Звукова версия на сайта
Контакти
English
 Изтеглете Adobe Reader
Вътрешни правила

  • Вътрешни правила за образуване и разпределение на постъпващите дела в Окръжен съд - Пазарджик

  • Осигуряване на достъп до обществена информация:  
    Вътрешни правила   Заявление за достъп до обществена информация

  • Правила за организацията на работата   на съдебните помощници в Окръжен съд - Пазарджик

  • Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на   обществени поръчки в Окръжен съд Пазарджик

  • Правила за провеждане на стажа   на стажант-юристите в Окръжен съд гр.Пазарджик

  •