Пазарджишки окръжен съд
 Структура на съда
 Райони
 История
  Обявления за публична продан
  Дела с обществен интерес
 Достъп до съдебни дела на Пазарджишки съдебен район
 Съдебни актове
 Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
 Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
 График - насрочени дела
 Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
 Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес
 Вътрешни правила
 Профил на купувача
 Новини и съобщения
 Конкурси / Доклади / Декларации
 Правна култура
 Образци на документи
 Вещи лица / Съдебни заседатели
 Галерия/Събития
 Контакти
 Обратна връзка
 Прокуратури
 Полезни връзки

 

 Национален институт на правосъдието
 
 Други връзки
 Апелативен съд - Пловдив
 Административен съд - Пазарджик
 Районен съд - Пазарджик
 Районен съд - Велинград
 Районен съд - Панагюрище
 Районен съд - Пещера
Главна
Звукова версия на сайта
Контакти
English
 Изтеглете Adobe Reader
Пазарджишки окръжен съд - контакти
 

Окръжен съд - Пазарджик











Председател: Елеонора Серафимова



Приемно време на Административен ръководител-Председател на Окръжен съд Пазарджик

Всяка сряда от месеца от 14.00 до 15.00 часа,след предварително подадено писмено заявление и кратко описание на проблема. Не се осъществява прием на лица, които имат висящи дела.
Писмените заявления се подават в стая № 52 – регистратура


Адрес: Пазарджик 4400, ул. „Хан Крум” 3
БУЛСТАТ: 000351953

e-mail: pazardzhik-os@justice.bg
БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Обслужваща банка - Общинска банка АД ФЦ Пазарджик
BIC: SOMBBGSF
Банкова сметка за внасяне на държавни такси и глоби-
Транзитна сметка: IBAN: BG88 SOMB 9130 3156 9437 01
Банкова сметка за депозити за вещи лица, свидетели, частни суми (гаранции)-
Набирателна сметка:IBAN: BG09 SOMB 9130 3356 9437 00

Информационен център на Окръжен съд – Пазарджик: непрекъснато работно време от 8.30 до 16.30 ч., тел.: 034409507.
Съдебен администратор:ет.3,ст.62;тел.034409500;
e-mail: pazardzhik-os@justice.bg
Административен секретар:ет.3,ст.51;тел.034409556, факс:034409501
Главен счетоводител:тел.034409515
Касиер-счетоводител:тел.034409514
Регистратура/Насрочени дела:ет.3,ст.52; тел.034409507
Съдебни секретари:ст.71, 72; тел.034409537, тел.034409511, тел.034409510
Наказателно деловодство:ет.3,ст.53; тел.034409507, e-mail: delnak@court-pz.info
Гражданско/търговско деловодство:ет.3,ст.41; тел.034409507, e-mail: targovsko@court-pz.info
Въззивно Гражданско деловодство:ет.3,ст.33; тел.034409507,e-mail: delgr@court-pz.info;
Фирмено деловодство:тел.034409507, e-mail: firmeno@court-pz.info
Архив; Бюро “Призовки”:тел.034409506
Системен администратор:тел.034409508
Връзки с обществеността/статистик:тел.034409509

Районен съд Пазарджик


Районен съд Пазарджик

Председател: Веселка Златева - Кожухарова

Адрес:Пазарджик 4400, ул. „Хан Крум” 3
тел.034 409600; факс:034 409601; e-mail: rcourt-pz@rcourt-pz.info





Районен съд Пещера





Районен съд Пещера

Председател: Камен Гатев






Районен съд Велинград


Районен съд Велинград

Председател: И.Ф.Наташа Даскалова
Велинград 4600, бул. „Хан Аспарух” 3
тел. 0359/5 68 88







Районен съд Панагюрище


Районен съд Панагюрище

Председател: Снежана Стоянова

Панагюрище 4500, ул. „П. Мачев” 2