Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

          ………               02.10.2008 ГОДИНА       ГРАД ПАЗАРДЖИК

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ,НА ШЕСТНАДЕСЕТИ СЕПТЕМВРИ ДВЕ ХИЛЯДИ И ОСМА ГОДИНА, В ПУБЛИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ:

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.В.

        ЧЛЕНОВЕ: И.Д.

                             К.П.

 

СЕКРЕТАР  С.П.

ПРОКУРОР  С.Я.

КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ СЪДИЯТА П.

ВНОХД № 537 ПО ОПИСА ЗА 2008 ГОДИНА,ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ,ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

 

С Присъда № 325 от 02.06.2008 година по НОХД № 2200/2007 година, Пазарджишкият районен съд е признал подсъдимите Ц.И.З., Г.М.З., А.Т.К., И.Т.Б., П.Д.Б. и В.Д.Б. за невиновни в това, че на 08.07.2004 г. около 02.30 ч. в с.Дебращица, обл.Пазарджик в съучастие като съизвършители, умишлено чрез нанасяне на побой са причинили лека телесна повреда на лице от състава на МВР – К.Р.С.. – жандармерист в НС „Жандармерия” при НС „Полиция”, изразяваща се в: разкъсно-контузна рана в областта на лявата лакетна става, хематоми в теменно-тилната област на главата, кръвонасядания на долния клепач на дясното око, охлузване на носа, кръвонасядания и охлузвания в областта на двете мишници и двете лакетни стави, при изпълнение на службата и функциите му по охрана на обществения ред и борба с престъпността, както и предотвратяване и ликвидиране на групови нарушения на обществения ред, като са оправдани по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл.131 ал.2 т.3 във вр.с чл.130 ал.1 от НК, във вр.с чл.20 ал.2 от НК.

Признати са подсъдимите посочени по-горе за невиновни в това, че на 08.07.2004 г. около 02.30 ч. в с.Дебращица, обл.Пазарджик, в съучастие като съизвършители, умишлено чрез нанасяне на побой, са причинили лека телесна повреда на лице от състава на МВР – Г. Красимиров Г. жандармерист в НС „Жандармерия” при НС „Полиция”, изразяваща се в: счупване на носните кости, отток и масивно кръвонасядане в клепачите на дясното око, охлузване на горната устна, при изпълнение на службата и функциите му по охрана на обществения ред и борба с престъпността, както и предотвратяване и ликвидиране на групови нарушения на обществения ред, като са оправдани по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл.131 ал.2 т.3 във вр.с чл.130 ал.1 от НК, във вр.с чл.20 ал.2 от НК.

Признава подсъдимите посочени по-горе за невиновни в това, че по същото време и на същото място в съучастие като съизвършители, са извършили непристойни действия – предизвикване на скандал, отправяне на обидни думи и цинични изрази, както и нанасяне на побой на лица от състава на МВР, с които действия грубо са нарушили обществения ред и са изразили явно неуважение към обществото, като деянието е било съпроводено със съпротива срещу орган на властта – К.Р.С. и Г. Красимиров Г. – жандармеристи в НС „Жандармерия” при НС „Полиция”, изпълняващи задължения по опазване на обществения ред, като са оправдани по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл.325 ал.2, във вр.с ал.1 от НК, във вр.с чл.20 ал.2 от НК.

Срещу така постановената присъда е постъпил протест на Прокурор Г. при РП Пазарджик – в частта, относно оправдаването на подсъдимите Ц. и Г. З. и И., П. и В.Б.. Поддържа се становище, че в тази част за тези подсъдими присъдата е незаконосъобразна и неправилна и че са налице достатъчно и безспорни доказателства за авторството и виновността им. Иска се отмяна на оправдателната присъда по отношение на тези петима подсъдими, като по отношение на тях се постанови нова, осъдителна присъда, като бъдат признати за виновни за престъпление по чл.131 ал.2 т.3, във вр.с чл.130 ал.1 от НК, във вр.с чл.20 ал.2 от НК, както и за престъпление по чл.325 ал.2, във вр.с ал.1 от НК, във вр.с чл.20 ал.2 от НК. Алтернативно се иска да бъдат осъдени за престъпление по чл.131 ал.1 т.12 от НК, във вр.с чл.130 ал.1 от НК, или по чл.325 ал.1 от НК.

Не се сочат нови доказателства. Протестът се поддържа и в съдебно заседание.

Защитниците на подсъдимите Ц. и Г. З. считат, че протестът следва да се остави без уважение, като се потвърди като правилна първоинстанционната присъда. Това е и становището на подсъдимите ответници по протеста И., П. и В.Б.. Не се сочат нови доказателства.

Пазарджишкият окръжен съд,като взе предвид доводите на страните и провери изцяло така атакувания съдебен акт, съгласно правилата на чл.314 от НПК,прие за установено следното:

Протестът е неоснователен.

В  пълно съответствие със събраните и проверени по предвидения процесуален ред по делото доказателства, първоинстанционният съд е приел, че шестимата подсъдими са невиновни в това на 08.07.2004 г. около 02.30 ч. в с.Дебращица, обл.Пазарджик в съучастие като съизвършители, умишлено чрез нанасяне на побой да са причинили лека телесна повреда на лице от състава на МВР – К. Р. С. – жандармерист в НС „Жандармерия” при НС „Полиция”, изразяваща се в: разкъсно-контузна рана в областта на лявата лакетна става, хематоми в теменно-тилната област на главата, кръвонасядания на долния клепач на дясното око, охлузване на носа, кръвонасядания и охлузвания в областта на двете мишници и двете лакетни стави, при изпълнение на службата и функциите му по охрана на обществения ред и борба с престъпността, както и предотвратяване и ликвидиране на групови нарушения на обществения ред.

Обосновано е прието и че шестимата подсъдими са невиновни в това на 08.07.2004 г. около 02.30 ч. в с.Дебращица, обл.Пазарджик, в съучастие като съизвършители, умишлено чрез нанасяне на побой,да са причинили лека телесна повреда на лице от състава на МВР – Г. Красимиров Г. жандармерист в НС „Жандармерия” при НС „Полиция”, изразяваща се в: счупване на носните кости, отток и масивно кръвонасядане в клепачите на дясното око, охлузване на горната устна, при изпълнение на службата и функциите му по охрана на обществения ред и борба с престъпността, както и предотвратяване и ликвидиране на групови нарушения на обществения ред.

Обосновано е прието и че шестимата подсъдими са невиновни в това по същото време и на същото място в съучастие като съизвършители,да са извършили непристойни действия – предизвикване на скандал, отправяне на обидни думи и цинични изрази, както и нанасяне на побой на лица от състава на МВР, с които действия грубо да са нарушили обществения ред и да са изразили явно неуважение към обществото, като деянието да е било съпроводено със съпротива срещу орган на властта – К.Р.С. и Г. К. Г. – жандармеристи в НС „Жандармерия” при НС „Полиция”, изпълняващи задължения по опазване на обществения ред.

За да направи тези изводи, първоинстанционният съд обосновано е приел,че липсват каквито и да било доказателства подс.К. да е взел каквото и да било участие в станалия инцидент,а по отношение на останалите петима подсъдими е приел,че липсват категорични и безспорни доказателства по делото същите на посочената по горе дата,място и час,в съучастие,като съизвършители,умишлено,да са нанесли побой на Кирил Стайков и на Г.Г.,като са им причинили леки телесни повреди,описани подробно по-горе,и това да е станало при изпълнение на службата и функциите им,подробно описани по-горе.Съдът също така обосновано е приел,че липсват доказателства по делото шестимата подсъдими да са извършили на посочената дата,място и час непристойните действия,цитирани по-горе,с които грубо да са нарушили обществения ред и да са изразили явно неуважение към обществото,като освен това това деяние те да са го съпроводили със съпротива срещу орган на власт,каквито били Кирил Стайков и Г.Г.,които изпълнявали задължения по опазване на обществения ред.

Настоящата инстанция приема за установена следната фактическа обстановка:

На 08.07.2004 година свидетелите Стайков, Г. и Стоилков, които били жандармеристи към НС „Жандармерия” при НС „Полиция” / по ЗМВР-отм./, посетили дискотеката в с. Дебръщица в ранните часове на деня. По същото време в дискотеката били и подсъдимите Г. и Ц. Златанови, П.Б., И.Б., В.Б. и К..По някое време Стайков отишъл до бар-плота, за да поръча питие. Връщайки се към масата си и докато минавал през дансинга, видял, че няколко лица били нападнали колегата му св. Г.. Поради това Стойков се опитал да се намеси, като издърпа нападателите на Г., но тъй като последните имали числено превъзходство, не успял. Групата от нападателите на Г. се увеличавала и го избутала пред заведението. Стайков ги последвал и тъй като опитите му да предотврати нападението над Г. се оказвали неуспешни, за да защити колегата си, извадил служебното си оръжие пистолет „Макаров ”, и произвел изстрел във въздуха с думите:”Стой! Полиция!”. При тази реакция част от нападателите над Г. се насочили срещу Стайков , поради което той отстъпил назад и отново произвел този път два  изстрела с думите :”Стой! Полиция!”.Това не спряло нападателите, които се нахвърлили върху него и успели дори да му отнемат оръжието, след което му нанесли побой. При схватката за отнемане на оръжието бил произведен и случаен изстрел, при който е ранен в крака св. А. И.. Междувременно св. Г. успял да избяга от дискотеката и се насочил към центъра на селото, където паднал на земята, изтощен от побоя над него. След няколко минути пристигнали група младежи, сред които подсъдимите Ц.З., И., П. и В.Б. и подсъдимият Г.З., който пристигнал заедно със св. М. С пристигането си подс. Г.З. започнал да дърпа св. Г. с думите : „Ела да видиш как се стреля по хора”.  На място пристигнал дежурен полицейски автомобил на РПУ-Пазарджик  и започнала проверка по случая, след която било образувано и настоящото производство.

Аналогична фактическа обстановка е била възприета и от първоинстанционния съд.Настоящата инстация приема,че на инкриминираната дата действително е възникнал конфликт в дискотеката на с. Дебращица, която била посетена от свидетелите Стайков, Г. и Стоилков. Конфликтът бил породен от непреднамерен сблъсък на  дансинга на дискотеката между свидетеля Г. и друго присъстващо лице там,като прераснал в побой над Г., който започнал на дансинга и се пренесъл вън, пред заведението. В двора на дискотеката св. Стайков се намесил с опит да предотврати нападенията над колегата си Г., която му реакция била посрещната с нападение върху него. За да възпре нападателите, той произвел първо един изстрел с думите „Стой, полиция” и тъй като това му действие не предизвикало очакваното отдръпване на нападателите, произвел още два последователни изстрела също с думите „Стой, полиция”. Тогава срещу него се насочили част от нападателите на Г., които се опитвали да издърпат огнестрелното оръжие от ръката му, като при това боричкане бил произведен случаен изстрел, ранил св. А. И. в крака. Междувременно Г., от когото нападателите се били отклонили, успял да избяга и се насочил към центъра на селото, където се развила и заключителната част на инцидента. Там след известно време пристигнали подсъдимите Б. и подс.Ц.З., а малко след тях - и св. М. с подсъдимия Г.З., който разтърсил св.Г. с думите: „Ела да видиш как се стреля по хора”.

Обосновано първоинстанционният приема,че пострадалите свидетели Г. и Стайков,както и отчасти св.Стоилов възпроизвеждат горната ситуация,като и двамата пострадали не могат да персонифицират по безспорен и категоричен начин лицата,които са ги нападнали и са им нанесли побой.Не се установява от показанията на пострадалите също,че именно подсъдимите са тези,които са им нанесли побой на посоченото място,дата и час,като са им причинили горните леки телесни повреди.Св.Г. говори за тълпа,без да посочи по категоричен начин нито един от подсъдимите конкретно като лице,което му е нанесло побой.Показанията на този свидетел са непоследователни и вътрешно противоречиви-при първоначалния му разпит в съдебно заседание на 06.12.2007 година Г. сочи, че след случаен сблъсък на дансинга е бил в ударен в дясната половин на лицето си от едно от лицата, намиращо се на него. Не сочи обаче категорично кое е това лице, като само навежда съмнения, че това е подс.Ц.З..В повторния си разпит заявява,че Ц.З. му е нанесъл удара, причинил счупването на носните кости. Относно това дали подс. Г. З. му е нанесъл удар, кога и как е станало това,в разпита си на 06.12.07 година свидетелят заявява, че подс.Г.З. „със сигурност” му е нанесъл удар в лицето, който свидетелят предполагал че е причинило счупване на носа му.Впоследствие обаче св.Г. заявява,че не може със сигурност да определи къде точно е попаднал този удар, обосновавайки се с това, че е получил едновременно и други удари от други от нападателите. В последващият си разпит в съдебно заседание на 31.01.2008 година свидетелят Г. персонифицира нападателя си в дискотеката, нанесъл му удар в лицето  - подсъдимия Ц.З., а не както първоначално сочи-подсъдимият Г.З..Тази категоричност на свидетеля по време на втория му разпит той обяснява с това,че доста бил мислил относно инцидента.

По отношение пък на побоя в центъра на селото св.Г. само,че му е бил нанесен удар и че подсъдимите Златанови са присъствали там,но не сочи кой от двамата му е нанесъл удар.

Св.Стоилков също не установява конкретни лица,които да са участвали в общото сбиване.Този свидетел установява,че подсъдимият И.Б., след произведения от св.Стайков първи изстрел, се е нахвърлил върху последния и го е съборил на земята.Правилно обаче е прието,че това действие на подс.И.Б. не е с такава степен на обществена опасност, която да обосновава престъпния му характер. Несъмнено реакцията на Б. е била продиктувана от едно внезапно решение, взето при едно ескалиращо напрежение в рамките на една скандална ситуация. Обосновано Пазарджишкият РС е приел, че подсъдимият И.Б. е реагирал срещу лице, което е снабдено с огнестрелно оръжие и което само декларативно се е обявило като полицейски служител, но не е известно дали това е било възприето от самия Б..Според показанията на Стоилков непосредствено след като съборил на земята свидетеля Г.,подс И.Б. се обърнал към Стоилков с думите : „ Къде е полицията, какво правите”.

Св.М. в показанията си също заявява,че е възприел само едно сбутване на дансинга,без да  сочи обаче  какви са били действията на участниците в него едни спрямо други,както и не установява кои точно са били участници в него.Този свидетел установява,че в дискотеката е имало прострелян и че му е била оказана помощ от подс..Г.З.,което има значение за по-нататъшните действия на този подсъдим.Свидетелите М. и М. не установяват,когато св.Г. е бил стигнал до центъра и там са били подсъдимите Златанови и Б.,да е имало от страна на Б. или на Ц.З. някаква агресия по отношение на св.Г..Установяват,че само подс.Г.З.  дърпал Г. за дрехите с репликата :”Ела да видиш как се стреля по хора.”.Обосновано е прието от първоинстанционния съд,че тези действия на подс.Г.З. не могат да бъдат свързани с причиняването на инкриминираните телесни увреждания на св.Г. , а и не могат да бъдат възприети като хулиганска проява-поради наличието на личен мотив у З., обоснован в резултат раняването на неговия приятел И..Фактът, че подсъдимият Г.З. не е нанасял удари на пострадалия Г., се установява и от показанията на свидетеля Лалов.

Липсват каквито и да било доказателства по делото,от които да се направи изводът,че останалите подсъдими-Ц.З.,Б. и К. ***, където е приключил инцидентът, скандално поведение или пък да са извършили действия , с които да са засегнали телесния интегритет на пострадалия Г. и обществения ред, нарушавайки го.Поведениепо пък на подс. Г. З. спрямо св.Г.  следва да се преценява изключително в контекста на причиненото увреждане на И., за което Г.З. е считал, че  е отговорен именно пострадалият Г..

От показанията на останалите свидетели-С. – Г., Б., А., Н., К. Д., П. се установява само наличието на инцидент,без те да са възприели участниците в него.Свидетелят Кузев твърди, че е видял група лица-посетители на заведението , които в един момент са започнали да се блъскат и са напуснали сградата на дискотеката ,като сред тези лица свидетелят цитира и подсъдимите Г. и Ц. З. , А. Б. , И.Б..Установява обаче, че е имало само взаимно сбутване и дърпане и не е имало други действия на тези лица. Наред с това в показанията му се съдържат и твърдения, че в  тълпата , която е участвала в скандала, е имало и други участници-освен всички подсъдими, което пък поражда обосновано съмнение, че неустановени и неизвестни по делото лица могат да бъдат автори и на инкриминираните престъпни деяния.

С оглед гореизложеното правилно,обосновано и при пълно и всестранно обсъждане на всички събрани по делото доказателства първоинстанционният съд е приел,че липсват убедителни доказателства по делото, които да сочат подсъдимите като автори на причинените по инкриминирания начин телесни увреждания на пострадалите.

Настоящата инстация споделя и изводите на Пазарджишкия районен съд относно липсата на квалифициращото обстоятелство, свързано с факта, че телесните повреди са причинени в качеството на длъжностни лица на пострадалите и „ при изпълнение на службата и функциите”. Установено е,че на процесната дата и час двамата пострадали не са изпълнявали в рамките на работното си време служебните си задължения.Този извод на Пазарджишкия РС е обоснован и законосъобразен,тъй като се е позовал на т. ІІ т. 3 и 5 от длъжностната им характеристика,където е отразено изрично , че жандармеристите имат задължение да предотвратяват и пресичат престъпления и нарушения на обществения ред в района на изпълняваните задачи – т. 3 , както и да т.5- вземат мерки за недопускане на хулигански прояви ….и други нарушения на обществения ред в района на изпълняваните задачи.Тоест съгласно тази длъжностна характеристика са налице териториални ограничения на компетентността им,които са свързани с целите и задачите в дейността на цялата служба „Жандармерия”.Липсва и изрична заповед съобразно чл.105,ал.2 от ЗМВР/отм./,с която на двамата пострадали да е било възложено да изпълняват служебните си задължения на 08. юли 04 година на територията на с. Дебращица, обл. Пазарджишка.При това положение обосновано е прието,че двамата пострадали не биха могли да са получили своите увреждания по време на изпълнение на задължение, което е включено в службата и функциите им.

Тъй като генерално не е доказано авторството на подсъдимите да са причинили те на двамата пострадали леките телесни повреди,описани по-горе,първоинстанционната присъда в частта,в която те са оправдани по обвиненията по чл.131,ал.2,т.3 от НК във връзка с чл.130,ал.1 от НК във връзка с чл.20,ал.2 от НК следва да бъде потвърдена, като правилна, законосъобразна и обоснована.Поради липса на доказателства за авторството им да са причинили леки телесни повреди на пострадалите е неоснователен протестът и в частта,в която се иска осъждането на подсъдимите Б. и Златанови за престъпление по чл.131,ал.1,т.12 от НК във връзка с чл.130,ал.1 от НК.

Правилна,законосъобразна и обоснована е оправдателната присъда и относно обвинението по чл.325 ал.2, във вр.с ал.1 от НК, във вр.с чл.20 ал.2 от НК.Обосновано първоинстанционният съд е приел,че липсват категорични доказателства подсъдимите или някои от тях са предизвикали скандала в заведението.Не е установено по делото и подсъдимите да са отправяли обидни думи и цинични изрази.Липсват доказателства и подсъдимите да са извършители на непристойни действия,изразяващи се в „нанасяне на побой на лица от състава на МВР” , което е прието и като израз на съпротива срещу орган на властта.Съдът прие по-горе,че не е установено кои точно лица, респ.  дали точно подсъдимите са нанесли побой на пострадалите.Вярно е,че на края на инцидента подс. Г. З. е имал физическо съприкосновение с пострадалия Г., което се е изразило само в дърпане, съчетано с думите : „Ела да видиш как се стреля по хора”.Тази реакция на подс. Г З. е продиктувана от личен мотив/прострелването на негов приятел/, което изключва умисълът за хулиганство. Но дори и да не бе доказан личният мотив за това отношение, самите действия и думи на подсъдимия Г.З. към пострадалия правилно са преценени от Пазарджишкия РС,че не обективират проява на едро хулиганство.В този смисъл оправдателната присъда на първоинстанционния съд  следва да се потвърди и в тази й част,като протестът е неоснователен,включително и относно искането за осъждане на петимата подсъдими Златанови и Б. за престъпление по чл.325,ал.1 от НК.

Липсват и допуснати процесуални нарушения от страна на първоинстанционния съд при разглеждане и решаване на делото,които да водят до отмяна на присъдата.

Воден от горното и на основание чл.338 от НПК Пазарджишкият окръжен съд

                                      Р     Е     Ш     И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 325 от 02.06.2008 година,постановена по НОХД № 2200/2007 година на Пазарджишкия районен съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.