Р Е Ш Е Н И Е

 

Гр.ПАЗАРДЖИК 06 .10.2008 г

 

В  И М Е ТО Н А  Н А Р О Д А

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД- НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ В ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ НА 23.09.2008ГОД. В СЪСТАВ:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.П.

                                                          ЧЛЕНОВЕ: И.Д.

К.С.

                                                                            

ПРИ УЧАСТИЕТО НА СЕКРЕТАРЯ К.К. И ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА НЕДЯЛКА П. КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ ЧЛЕН СЪДИЯТА С.  ВНОХД№601 ПО ОПИСА ЗА 2008ГОД.,ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО

          Пазарджишкият окръжен съд е втора инстанция по делото ,образувано пред нея по протест на РП Пазарджик против присъда от 23.04.08г по НДОХ№558/на Пазарджишкият РС.

Пазарджишкият РС с присъда си  е признал подсъдимия Х.Д.К. *** за виновeн в това на 04.08.2007 г. на главен път І-8 в близост до разклона за с.Говедаре, при управление на МПС – л.а. марка “Пежо” с ДК №РА 5934 АТ е нарушил на правилата за движение по пътищата, като с поведението е създал опасности и пречки за движението  и е поставил в опасност живота и здравето на хората и е причинил имуществени вреди – чл.5, ал.1, т.1 от ЗДП, управлявал е пътното превозно средство след употреба на алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 3,73 на хиляда – чл.5, ал.2, т.3 от ЗДП, не е контролирал непрекъснато управляваното МПС - чл.20, ал.1 от ЗДП, не е допуснал изпреварващ го лек автомобил, пресичайки пътя му – чл.43, ал.3 от ЗДП и по непредпазливост е причинил значителни имуществени вреди на Георги Атанасов Мусиевски от гр.Пазарджик по собствения му лек автомобил „Сузуки  Балено” с ДК №РА 5565 АН, управляван от Борис Христов Пеев. ,поради което на основание чл.343, ал.1, б.”а” във връзка с чл.342, ал.1 от НК във връзка с чл.5, ал.1, т.1 и ал.2, т.3, чл.20, ал.1 и чл.43, ал.3 от ЗДП,и чл.55 ал.1 т.2 б.Б от НК го осъдил на пробация включваща следните мерки за контрол и въздействие: Задължителна регистрация по настоящия му адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА, Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА и Безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на 250 часа за ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.343г от НК лишил подсъдимия Х.Д.К. от право да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ПЕТ МЕСЕЦА.

Признал го за виновен и в това че на 04.08.2008 г. на главен път І-8 в близост до разклона за с.Говедаре е управлявал МПС – л.а. марка “Пежо” с ДК №РА 5934 АТ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 3,73 на хиляда, установено по надлежния ред чрез протокол за химическа експертиза,поради което и на основание чл.343Б ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.2 б.Б от НК го осъдил на пробация включваща следните мерки за контрол и въздействие: Задължителна регистрация по настоящия му адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА и Включване в програми за обществено въздействие за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.343г от НК лишил подсъдимия Х.Д.К. от право да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ПЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.23 ал.1 от НК съдът определил едно общо наказание ,а именно ПРОБАЦИЯ, включваща следните мерки за контрол и въздействие: Задължителна регистрация по настоящия му адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА, Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА Включване в програми за обществено въздействие за срок от ЕДНА ГОДИНА, и Безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на 250 часа за ЕДНА ГОДИНА.

Към това общо най-тежко наказание, съдът на основание чл.23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНИЛ наказанието Лишаване от право да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ПЕТ МЕСЕЦА

На основание чл.189, ал.3 от НПК в тежест на подсъдимия Х.К. са присъдени направените разноски по делото разноски в размер на 173 лева, платими в полза на Държавата, по сметка на съдебната власт.

Във въззивният протест се развиват оплаквания ,че наложеното наказание пробация и лишаване от правоуправление е занижено.Иска се изменяване на присъдата и увеличаване на размера нааложените наказания на максимума предвиден в закона.

В съдебно заседание протестта  е подържан.

Подсъдимият чрез защитникът е на становище че протестта е неоснователен и като такъв следва да се остави без уважение.

                   ПОС намери,че трябва да се потвърди атакуваната  присъда.

          Липсват основания за нейната отменяне или изменяне.

Производството е протекло по специалната процедура по чл. 370 и следващите от НПК. В края на своите мотиви, при индивидуализация на наказанието, съдът е приел, че с оглед обществената опасност на деянието и личната такава на дееца, наказанието пробация изразяващо се в посочените в сроковете пробационни мерки и лишаване от право да управлява МПС  би било справедливо и ще изпълни целите на личната и генерална превенция.

Законосъобразно съдът е приложил разпоредбата на чл.23 от НК,като е определил едно общо наказание ПРОБАЦИЯ, включваща следните мерки за контрол и въздействие: Задължителна регистрация по настоящия му адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА, Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА Включване в програми за обществено въздействие за срок от ЕДНА ГОДИНА, и Безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на 250 часа за ЕДНА ГОДИНА.

Към това общо най-тежко наказание, правилно съдът съгласно разпоредбата на чл.23, ал.2 от НК е ПРИСЪЕДИНИЛ наказанието Лишаване от право да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ПЕТ МЕСЕЦА .

Това е така защото деянията са извършени преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях.

Оплакването  направено в протестта  за явна несправедливост на наложеното наказание, в смисъл на занижено е лишено от основание.        По настоящото дело, в рамките на процедурата по чл. 370 и следващите от НПК и при условията на чл. 55 от НК,са  наложени наказанията. Правилата на чл. 55 НК дават възможност за провеждане на една справедлива наказателна политика.Инстанционният съд е действал съгласно това предписание, и в зависимост от конкретната фиксация на вината съгласно съдийската оценка, го е упражнил, обяснявайки причините, обуславящи наложеното наказание.

          Правилно съдът е отчел че подсъдимият е с чисто съдебно минало,добри характеристични данни,както и че не е наказван за каквито и да е нарушение на ЗДП,а това на практика пък сочи че е налице превес на смекчаващите отговорността обстоятелства,затова  не е налице формално отношение към доказателствената съвкупност, както се твърди в протеста.

В този смисъл наложените наказания и начин на изтърпяване са съобразени с целите по чл.36 от НК поради което и  протестта, като неоснователен  следва да се остави без уважение.

          Разноските пред РС са правилно изчислени,а в тази инстанция други няма направени.

          Водим от тези съображения,ПОС, на основание чл. 338 от НПК,

                                                          РЕШИ:

          Потвърждава присъда от 23.04.08г по НДОХ№558/на Пазарджишкият РС.

          Решението на съда е окончателно.

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     

ЧЛЕНОВЕ:1.              2.