Р Е Ш Е Н И Е

 

Гр.ПАЗАРДЖИК 06. 10.2008 г

 

В  И М Е ТО Н А  Н А Р О Д А

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД- НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ В ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ НА 30.09.2008ГОД. В СЪСТАВ:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: : И.Д.

ЧЛЕНОВЕ:К.С.

                                                                   К.П.

                                                                            

ПРИ УЧАСТИЕТО НА СЕКРЕТАРЯ С.П. И ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА И.Д. КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ ЧЛЕН СЪДИЯТА С.  ВНОХД№612 ПО ОПИСА ЗА 2008ГОД.,ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО

Делото е образувано по въззивен протест на РП Пазарджик и въззивни жалби на защитниците на подсъдимите П.М.,,О.М. и К.В. против присъда№437 от 11.07.07г по НДОХ№1434/06 г/на Пазарджишкият РС.

 С присъда №437 от 11.07.07г по НДОХ№1434/06г  ПАЗАРДЖИШКИЯТ РС е признал подсъдимият П.Д.М. *** за виновен в това, че в периода от 07.12.05г до 28.12.05г в гр.Пазарджик и в с.Драгор обл.Пазарджишка при условията на продължавано престъпление действайки в съучастие с О.М. *** и с К.Д.В. с ЕГН ********** *** е извършил следното:

На 07.12.05г около 16,30ч в гр.Пазарджик на ул.”Пловдивска” №9 действайки в съучастие в качеството си на съизвършител с О.М. в качеството му на извършител са отнели чужди движими вещи-70лв в брой,1бр.мобилен телефон марка”Сименс С35” със СИМ карта на стойност 60лева и 1бр. мобилен телефон марка”Сименс А50” със СИМ карта на стойност 10лв всичко на обща стойност 140лв от владението на Ц.Й.П. с ЕГН ********** *** с намерение противозаконно да ги присвоят,чрез употреба на сила и заплашване.

На 28.12.05г около 21,30ч в с.Драгор обл.Пазарджишка действайки в съучастие в качеството си на помагач  с К.Д.В.  и О.М. в качеството им на извършители са отнели чужди движими вещи-730лв в брой,140 щатски долара в брой с левова равностойност 229,80лв и 1бр.мобилен телефон марка”Нокиа 6111” със СИМ карта на стойност 750лв ,всичко на обща стойност 1709,80лв от владението на Г.Л.И. с ЕГН  ********** *** с намерение противозаконно да ги присвоят,чрез употреба на сила и заплашване,като общата стойност на всички вещи и пари в брой ,предмет на двата грабежа е 1849,80лв,поради което на основание чл.198 ал.1 във връзка с чл.26 ал.1 и във връзка с чл.20 ал.2 от НК и чл.54 от НК го осъдил на пет години лишаване от свобода.

Признал подсъдимият О.М. украински гражданин  роден на 04.06.1986г  за виновен в това че в периода от 07.12.05г до 28.12.05г в гр.Пазарджик и в с.Драгор обл.Пазарджишка при условията на продължавано престъпление действайки в съучастие с П.Д.М. и с К.Д.В. с ЕГН ********** *** е извършил следното:

На 07.12.05г около 16,30ч в гр.Пазарджик на ул.”Пловдивска” №9 действайки в съучастие в качеството си на извършител с П.Д.М.  в качеството му на извършител са отнели чужди движими вещи-70лв в брой,1бр.мобилен телефон марка”Сименс С35” със СИМ карта на стойност 60лева и 1бр. мобилен телефон марка”Сименс А50” със СИМ карта на стойност 10лв всичко на обща стойност 140лв от владението на Ц.Й.П. с ЕГН ********** *** с намерение противозаконно да ги присвоят,чрез употреба на сила и заплашване.

На 28.12.05г около 21,30ч в с.Драгор обл.Пазарджишка действайки в съучастие в качеството си на извършител  с К.Д.В. съизвършител  и П.Д.М. помагач са отнели чужди движими вещи-730лв в брой,140 щатски долара в брой с левова равностойност 229,80лв и 1бр.мобилен телефон марка”Нокиа 6111” със СИМ карта на стойност 750лв ,всичко на обща стойност 1709,80лв от владението на Г.Л.И. с ЕГН  ********** *** с намерение противозаконно да ги присвоят,чрез употреба на сила и заплашване,като общата стойност на всички вещи и пари в брой ,предмет на двата грабежа е 1849,80лв,поради което на основание чл.198 ал.1 във връзка с чл.26 ал.1 и във връзка с чл.20 ал.2 от НКи чл.54 от НК  го осъдил на шест години лишаване от свобода.

Признал подсъдимият с К.Д.В. за виновен в това че на 28.12.05г около 21,30ч в с.Драгор обл.Пазарджишка действайки в съучастие в качеството си на извършител  с О.М. съизвършител  и П.Д.М. помагач са отнели чужди движими вещи-730лв в брой,140 щатски долара в брой с левова равностойност 229,80лв и 1бр.мобилен телефон марка”Нокиа 6111” със СИМ карта на стойност 750лв ,всичко на обща стойност 1709,80лв от владението на Г.Л.И. с ЕГН  ********** *** с намерение противозаконно да ги присвоят,чрез употреба на сила и заплашване поради което на основание чл.198 ал.1 във връзка с чл.20 ал.2 от НКи и чл.54 от НК  го осъдил на четири години лишаване от свобода

На основание чл.47 ал.1 б.А от ЗИН определил първоначален строг режив на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода спрямо подс.О.М.,а спрямо П.М. и К. Васил на основание чл.46б.Б от ЗИН общ.

На основание чл.59 ал.1 от НК приспаднал от наказанието лишаване от свобода предварителното задържане на подсъдимите на П.М. и О.М. считано от 13.01.06 до момента на постанновяване на присъдата,а за подсъдимият К.В. за времето от 13.01.06г до 13.04.06г

Осъдил подсъдимите П.М. и О.М. солидарно да заплатят на Ц.Й.П. с ЕГН ********** ***,обезщетение за неимуществени вреди в размер на 3000лв,както и обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва върху тази сума,считано от 07.12.05г до окончателното изплащане,както и направените по делото разноски в размер на 300лева за повереник.За разликата до 5000лв отхврлил предявеният гр.иск като неоснователен.

Осъдил тримата подсъдими по отделно да заплатят направинет по делото разноски в размер на по 12лева,а подс.М. и М. по 60лв.ДТ.

Във въззивите жалби се развиват оплаквания за нейната неправилност,необоснованост и незаконосъобразност,че е постановена в нарушение на материалният и процесуален закон.

Иска се нейната отмяна и постановяване на нова оправдателна.

 Във въззивният протест се развиват оплаквания ,че наложеното наказание лишаване от свобода на всеки един от подсъдимите е занижено.Иска се изменяване на присъдата и увеличаване на размера на наложените наказания

В съдебно заседание жалбата на К.В. е поддържана със заявеното в нея искане,като се навеждат  доводи за постановяване на нова оправдателна.Взема се становище за неосноветелност на протестта.

В съдебно заседяние подс.П.М. и О.М. вземат становище за неосноветлност на протестта,като развиват едниствено оплаквания за явна несправедливост на наложеното им наказание,молят за намаляване размерът на същото.

          Представител на Окръжна прокуратура поддържа протестта и дава  заключение, че жалбите са неоснотелни.

          Частият обвинител и граждански ищец взема становище че жалбите са неоснователни,а присъдата правилна и законосъобразна.

                   Съдът като взе в предвид доводите на страните и провери изцяло така атакуваната присъда съгласно чл.314 от НПК направи следните изводи:

          Налице са основанията за намесата на въззивната истанция при условията на чл. 335, ал. 2, вр. чл. 348 ал. 3, т. 1 и 2 от НПК.

Настоящата инстанция е лишена от възможността да провери правилността на атакувания съдебен акт.

Обвинението против подсъдимият П.М. е по чл.198 ал.1 във връзка с чл.26 ал.1 и чл.20 ал.2 от НК в смисъл такъв че при условията на продължавано престъпление в съучастие в качеството си на извършител  с другите двама подсъдими като съизвършители в периода от 07.12.05г до 28.12.05г  са  отнели чужди движими вещи на стойност 1849,80лв/подробно описани в обстоятелствената част на обвинителният акт/,от владението на различни граждани Цветалина П. *** и  Г.Л.И. с ЕГН  ********** *** с намерение противозаконно да ги присвоят,чрез употреба на сила и заплашване.

Без да се произнася по обвинението по чл.20 ал.2 от НК формата на съучастието „Извършител”,в диспозитива на присъдата си съдът е приел че подсъдимият М. е действал в качеството си на помагач /по смисъла на чл.20 ал.4 от НК/в извършване на престъплението по чл.198 ал.1 от НК на 28.12.05г.Без каквито пък и да е много обяснения в мотивите си към нея съдът не е изложил каквито и да е съображения защо е приел че съучастническата дейност на подсъдимият М. се свежда до помагачество,като единствено пестеливи разсъждения са изложени защо пък е действал като извършител при извършване на престъплението по чл.198 ал.1 от НК на 07.12.05г.

Това пречи на въззивният съд да провери ,каква е истинската воля на съда и не дава възможност да се  провери как  е формирано вътрешното му убеждение , за да постанови своята осъдителна присъда,защо подсъдимият П.М. е виновен и за каква съучастническа дейност за продължаваното престъпление той е така  наказан/а от тук насетне и уважен гр.иск/. Налице е съществено нарушение на процесуалните правила, изразяващо се в ограничаване на процесуалните права на подсъдимият и липсата на мотиви към обжалваната присъда.

          Наличието на допуснати съществени процесуални нарушения, обосновават отменяване на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на първостепенния съд от стадия на разпоредителното заседание, тъй като въззивният съд не е в състояние да ги отстрани сам.

                   Ръководен от казаното ПОС

                                                          РЕШИ:

          Отменява изцяло  присъда №437 от 11.07.07г по НДОХ№1434/06г  ПАЗАРДЖИШКИЯТ РС

           Връща делото за ново разглеждане на същия съд от друг състав от стадия на разпоредителното заседание.

Решението не подлежи на обжалване или протест.

 

         

                                                         

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   

 

                                                                             ЧЛЕНОВЕ:1.              2.