МОТИВИ : към решение от 30.09.2008г. постановено по ВНАХД № 613/08г. по описа на Пазарджишки окръжен съд .

 

 

    С решение № 108 от 15.07.2008г. постановено по АНХД № 215/08г. по описа на Велинградски районен съд е признат Крисимир Г.Д. за виновен в това ,че през месец януари на 2008г. в гр.Велинград е държал и пренасял огнестрелно оръжие пистолет марка “Байкал”  като не е взел необходимите мерки за сигурност особено мерките предвидени в Правилника за прилагане на ЗКВВООБ –не е изпълнил задължението си като лице придобило огнестрелно оръжие да го опази от кражби ,изгубване и достъп на други лица –престъпление по чл.338 ал.1 от НК и на основание чл.78А от НК е освободен от наказателна отговорност като му е наложено административно наказание глоба в размера на 500лв.

    Така постановеното решение се обжалва от адвокат Апостолов като защитник на К.Г.Д. с искането да се отмени решението и да се постанови ново оправдателно.Твърди ,че решаващият съд е допуснал нарушение на материалния закон като не е съобразено поведението на Д. и факта ,че вече му е наложено наказание по административен ред.Твърди се още ,че решението е постановено при едностранно тълкуване на доказателствата.

    Представителят на Окръжна прокуратура моли да се потвърди решението като излага съображения в защита на същото.

    Пред настоящия състав не се представиха и събраха нови доказателства.

    Съдът като обсъди становището на страните в процеса и като провери изцяло така атакувания съдебен акт направи следните изводи:

    По делото не се спори,че на 26.01.08г. Д. е носел пистолета си на кръста с кобур.Около 22.00ч.на същата дата решил да посети жената с която преди това живял на съпружески начала .Бил както се сочи в ОА”мъртво пиян”.покачил се на плоча и от там счупил прозореца на стаята.При пристигането на служителите на полицията и “Дага полис” Д. бил на покрива и едва го свалили от там.Пистолет на него нямало ,но имало кобур.Пистолетът е търсен ,но не е открит.При същите факти е подадена и молбата от Д. в полицията за това ,че е загубил личното си оръжие.За това ,че е допуснал изгубване на пистолета е съставен акт и НП на Д..Самият Д. обяснява ,че пистолета е бил в него и в последствие е установил ,че липсва тъй като кобура е скъсан.Не е вадил оръжието и не е чупил с него прозореца на св.Хаджиева.Самата св.Хаджиева не е видяла пистолет,но е разбрала от съседи ,че Д. е държал такъв същата вечер на покрива.

    Тези доказателства са надлежно събрани пред районния съд и са обсъдени ,но съдът е направил един погрешен правен извод.Да ,Д. е носел личното си оръжие и го е загубил същата вечер или ден.Не е установено обаче по делото той да го е вадил и да го е ползвал.Самата св.Хаджиева в съдебно заседание не установява тези факти.Остават обясненията на Д. ,че го е изгубил тъй като кобура е бил скъсан.

    Деянието по чл.338 ал.1 от НК е съставомерно само при пряк умисъл.

Фактическата обстановка обаче сочи на непредпазливост от страна на Д. изразяваща се в не полагане достатъчно грижи да съхрани пистолета си. Макар ,че деецът не е искал настъпването на обществено опасните последици, при скъсан кобур ,той е бил длъжен и е могъл да предположи ,че може да изгуби личното си оръжие. В мотивите на решаващият съд не е отговорено ,защо  се приема ,че е налице пряк умисъл за извършване на престъплението по чл.338 от НК .Доказателства за такъв по делото липсват.Напротив както и съдът е отразил, Д. не е знаел даже дали същата вечер или преди това, този ден ,е изгубил пистолета си.Тоест , това говори за форма на вината –непредпазливост.Именно при такива непредпазливи проявления е предвидена и административно наказателната отговорност която е понесена от лицето.

    Именно поради липсата на субективен елемент съдът намира ,че решението на Велинградски районен съд е незаконосъобразно и като такова го отмени и на основание чл.336 ал.1 т.3 във връзка с чл.378 ал.5 във връзка с ал.4 т.2 от НПК постанови ново с което оправда Д. във вмененото му престъпление.

    По изложените мотиви съдът постанови своя съдебен акт.

    ПРЕДСАДЕТЛ:               ЧЛЕНОВЕ: