МОТИВИ НДОХ№ 619/08г:Обвинението е против подсъдимият Б.Д.Г. *** с ЕГН – ********** за това че на          * в гр.Велинград умишлено е умъртвил рожденния си син – Д.Б.Г., като деянието е извършено в състояние на  силно раздразнение, което е предизвикано от пострадалия с насилие – удари с ключ по ръката и със закана  с убийство, от което е било възможно да настъпят тежки последици за виновния – Престъпление по чл.118  пр-ние 1І-во и ІІ3І-то от НК, във връзка с чл.116 ал.1 т.3 и във връзка с чл.115 от НК.

          Производството пред първата инстанция се разви  по реда на Глава ХХVII от НПК.

          В хода на съдебните прения, представителят на прокуратурата поддържа обвинението, и пледира за осъдителна присъда и налагане на подсъдимият на наказание лишаване от свобода с приложението на чл.55 от НК., като пледира за приложение на разпоредбата на чл.66 ал.1 от НК.

          Защитникът на подсъдимия,пледира за приложение на разпоредбата на чл.55 ал.1 т.1 от НК,и приложение на чл.66 ал.1 от НК.

          Подсъдимият се явява лично в съдебно заседание признава се за виновен , признава изцяло фактите ,изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и не желае да се събират доказателства за тях.

          Съдът като обсъди и прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и след като спази разпоредбите на чл.301 от НПК, прие за установено следното:

Б.Г.  и пострадалия Д.Г. са баща и син.  Отношенията между тях били лоши, като основна причина за това има пострадалия. Същият често отправял закани спрямо баща си и майка си  и им нанасял побой.                  Подсъдимият и пострадалия живеели заедно на ул.”Б.”№ 29. Първият живеел на приземния етаж. Пострадалия живеел на първи етаж. Третия етаж от къщата бил собственост на брата на пострадалия С.Г.. Последния от 10 години живеел в гр.София.             

 На 19.05.2008г. пострадалият и свидетелят  Б.И. цял ден употребявали алкохол. Приключили между 15 и 16.00ч.  Пострадалия бил  видимо пиян. Прибирайки се към дома си на ул.” Б. „№  29 между него и баща му възникнал конфликт.   Още със самото си прибиране пострадалият казал на баща си ,”селянин сега ще те утрепя”. Освен това казал, че веднага ще вземе ножа и ще му отреже главата.   

 По време на отправяне на заканите двамата се намирали на площадката на етажа на пострадалия.  Казвайки тези думи, пострадалия тръгнал към вътрешността на апартамента. Подсъдимият се опитал да го хване за крака, но пострадалия го ударил с връзка ключове по ръката. След удара   подсъдимият успял все пак да  го хване за крака, двамата паднали на площадката пред входа на етажа на пострадалия.  При падането пострадалият си ударил главата в цимента.Подсъдимият аднал върху него. Подсъдимият станал.  Опит да стане направил и пострадалия по делото, като същевременно говорил”сега си мъртъв” . В този момент подсъдимият започнал да му нанася множество удари в областта на тялото, като един от ударите попаднал в аортата към възходящата и част  извън околосърцевата торбичка.

  След тези удари пострадалия започнал да диша тежко.Подсъдимият го оставил там и слязъл долу,  като казал на своята съпруга какво е станало.

  В последствие дошли органите на Полицията и лекарския екип, които  констатирали смъртта.

 От заключението на медицинската експертиза на Д.Б.Г.  е видно  следното:

  Тежка съчетана гръдна и открита черепно - мозъчна   травма – ръзкъсване на стената на аортата във възходящата и част, извън околосърцевата торбичка; счупване  на тялото на гръдната кост на две места;счупване на левите от І до VІІІ ребра по предната мишнична линия, /като 6 от тях по 2 линии/, счупване на десните от ІІ до VІ ребра по предна мишнична линия; разкъсване на левия бял дроб по предната повърхност в горния си лоб; контузия на гръбните отдели на белите дробове;масивен кръвоизлив в гръдната кухина/ 1750 мл./;счупване на черепа в областта на лявата очница и голямото ляво крило на клиноводината  кост с разкъсване на твърдата мозъчна обвивка, контузия на мозъка по основата  му в средна черепна ямка; тежък мозъчен оток с малкомозъчно вклиняване ; остро настъпила анемия на вътрешните органи; счупено дясно рогче на подезичната кост с кръвонасядания в меките тъкани на шията; кръвонасядане около счупените ребра и гръдна кост; кръвонасядане по меките черепни покривки в тилнотеменната област на главата;множество охлузвания и кръвонасядания по лицето, тялото и крайниците, като кръвонасяданията по врата имат характерна успоредност с  просветлени участъци между тях, атеросклероза, проявена във І – ІІ стадий, умерена коронаросклероза; двустранен хроничен пиелонефрит; наличие на алкохол в кръвта -3.21%.

  Причина за настъпването на смъртта на Д.Б.Г. е тежката несъвместима с живота гръдна травма с разкъсване на аортата, което е довело до масивния кръвоизлив в гръдната кухина.Отношение към настъпването на смъртта имат откритата черепно-мозъчна травма и микроскопски констатираната мастна емболия в белите дробове.

  Смъртта е настъпила бързо, но не моментално и е била неизбежна.

  Констатираните травматични увреждания са получени по механизма на действия на твърд тъп предмет чрез удари с или върху  такъв със значителна сила.Установените кръвонасядания и травмите по дясното ухо, лявото око и скула са получени прижизнено.

Преди настъпването на смъртта и в близките часове преди това Г. е употребил алкохол / 3-21% и е бил в тежка степен на алкохолно опиване.

  От съдебно-медицинската експертиза за Б.Д.Г.  е установено следното: Кръвонасядане в теменнотилната  област, над лявата китка, над дясната китка, охлузвания по кожата на дясната гръбна половина, левия лакет, над лявата китка, пети пръст на лявата ръка, лявата предмишница, гръбната страна на  втори, трети и четвърти пръсти на дясната ръка и дясното коляно; стар оперативен белег /цикатрикс/ ниско по предната коремна стена –от операция за простатната жлеза.

Горната фактическа обстановка, съдът възприе, въз основа на самопризнанието на подсъдимия и показанията на свидетелите А.С.Т.Б.Ф.И. ,С. К. Б.,И.В.П. ,И.Г.Г. ,Ивана С.Г. ,В.Б.Д. ,С.Б.Г.,, така също и от заключенията на съдебно медицинските експретизи,фотоалбум, писмените доказателства /, протокол за доброволно предаване, протокол за оглед на местопроизшествието с фотоалбум, удостоверение за наследници, свидетелство за съдимост,  карта за обвиняемо лице, декларация за семейно и имотно състояние/.

Съдът дава пълна вяра на събраните гласни доказателства ,които синхронизират напълно със събраните писмени доказателства,като взаимно се допълват,подкрепят направеното самопризнание и очертават по категоричен начин на гореописаната фактическа обстановка.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че от обективна и субективна страна, подсъдимият е осъществил съставът на престъплението по чл.118  пр-ние І1-во и ІІ3І-то от НК, във връзка с чл.116 ал.1 т.3 и във връзка с чл.115 от НК ,тъй като на 19.05.2008г. в гр.В. умишлено е умъртвил рожденния си син – Д.Б.Г., като деянието е извършено в състояние на  силно раздразнение, което е предизвикано от пострадалия с насилие – удари с ключ по ръката и със закана  с убийство, от което е било възможно да настъпят тежки последици за виновния.

От обективна страна на 19.05.2008г.  той умишлено е умъртвил рожденния си син –Д.Г..От обективна страна от страна на пострадалия спрямо подсъдимият е отправяна закана с убийство. От субективна страна подсъдимият е действал с евентуален умисъл, като е изпаднал в силно раздразнено състояние , което е предизвикано от пострадалия със закана за убийство. Именно в това силно раздразнено състояние той е нанесъл множество удари по тялото на пострадалия, като е допускал, че от тях може да настъпи смъртта на пострадалия.

Авторството на деянието се доказа по един несъмнен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства. Безспорно доказани са и останалите обстоятелства за времето, мястото и начина на извършване на  престъплението

 При определяне на наказанието което следва да се наложи на подсъдимият  за извършеното от него престъпно деяние-причинената смърт по непредпазливост на пострадалият съдът се ръководи от изискванията на чл.36 от НК относно целите на наказанието и чл.54 от НК при неговата индивидуализация. Съдът отчете обществената опасност на деянието,която е  висока-причинена е смърт.

Съдът прецени и обществената опасност на личността на подсъдимия,която  определя като не висока.Той е неосъждан,както не е и негативно охарактеризиран.От друга страна съдът отчете,че понастоящем той е на 71 години,че не без значение по делото са и контертините обстоятелства при които е бил поставен подсъдимият и семейството му от пострадалият.Отегчаващи отговорността обстоятелства пък не се констатират.

 Като прецени всички обстоятелства съдът,а и при спазване на разпоредбата на  чл.373 ал.2 от НПК,при индивидуализиране на наказанието съдът,приложи разпоредбата на чл.55 ал.1 т.1 от НК , като определи наказанието лишаване от свобода ,под минимума ,посочен в осъществения престъпен състав.При това положение съдът  наложи на подсъдимият  наказание в размер на две години и шест месеца лишаване от свобода,който размер така се явява съответен на извършеното престъпление.

Съдът прие,че не съществуват законови пречки за приложение на условното осъждане. Подсъдимият не е осъждан за умишлено престъпление на лишаване от свобода и съдът прие,че целите на наказанието в конкретния случай могат да се постигнат и с условно осъждане.Подсъдимият е пенсионер на 71 години, не е криминално проявен, има семейство и целите на личната превенция  могат да се постигнат и без реално изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода.На основание чл.66 от НК съдът отложи изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от три години.

С оглед осъдителната присъда в тежест на подсъдимият се възлагат и направените по делото разноски в размер на 270 лева.  

По изложените съображения съдът постанови присъдата си и изготви мотивите си към нея.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: