Присъда № 77/7.10.2008г.

 

Отменя присъдата изцяло-произнася нова присъда -    ОТМЕНЯВА изцяло присъда от

19.05.08г. постановена по НЧХД № 251/2008г. по описа на Пазарджишкия районен

съд, като

            ПРИЗНАВА подс.К.А.М. *** Клисура, обл. Пазарджик, българин,

бълг.гр., женен, неосъждан, със средно образование, кмет на Община Белово, ЕГН

********** ЗА НЕВИНОВЕН в това, че в качеството си на длъжностно лице кмет на

Община Белово на 19.12.07г. в гр. Белово, чрез печатно произведение, в статия

във  вестник "Беловска Марица", приложение към вестник "Пазарджишка Марица" по

отношение на В.С.А. е отправил  клеветнически твърдения, поради

което го ОПРАВДАВА по обвинението по  чл. 148 ал. 1, т. 2 и т. 4 от НК във вр. с

чл. 147 ал. 1 от НК.

            ОТХВЪРЛЯ предявения от тъжителя и граждански ищец В.

С.А., граждански иск против подс. К.А.М. за сумата

от 5 000 лева, претендирано обезщетение за причинени неимуществени вреди от

непозволено увреждане.    

            ОСЪЖДА тъжителя В.С.А. да заплати на подс.К.А.М. сумата от 150 лева, разноски по делото за адвокатско възнаграждение.

            Присъдата подлежи на обжалване в 15 дневен срок от днес пред ВКС.