Р Е Ш Е Н И Е

Гр.ПАЗАРДЖИК 08 .07.2009 г

 В  И М Е ТО Н А  Н А Р О Д А

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД- НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ В ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ НА 07.07.2009ГОД. В СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.Парпулова

ЧЛЕНОВЕ:          М. Трънджиева

                               К.Стоянов

ПРИ УЧАСТИЕТО НА СЕКРЕТАРЯ К.Кентова И ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА А.Панков,        КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ ЧЛЕН СЪДИЯТА Стоянов. ВНОХД№419 ПО ОПИСА ЗА 2008ГОД.,ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

            Пазарджишкият окръжен съд е втора инстанция по делото ,образувано пред нея по въззивна жалба на частният обвинител С.В.С. *** против присъда №26 от 15.05.09г по НДОХ№10/09г на Велинградският РС.

Възивният протест  и жалба са бланкетни.,Твърди се,че присъдата е неправилна и незаконосъобразна и се иска постановяване на нова осъдителна съобразно повдигнатото обвинение на РП Велинград.

 С присъдата РС е признал подсъдимият П.Ц.Д. *** за невиновен в това че на 10.11.2002 година в град Велинград, с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил и поддържал у С.В.С. заблуждение / че ще му върне взетите назаем 12000 лева/ и с това му причинил имотна вреда в размер на 12000.00 лева, като го ОПРАВДАВА по обвинението за престъпление по чл.209,ал.1 от НК .  

В съдебно заседание протестта  не се подържа,като представителят на ОП излага съображения че присъдата е правилна и законосъобразна.

Частният обвинител подържа жалбата със заявеното в нея искане.

Подсъдимият чрез защитникът е на становище че протестта и жалбата са  неоснователни и като такива следва да се оставят без уважение.

                   ПОС намери,че трябва да се потвърди атакуваната  присъда.

  Липсват основания за нейната отмяна.

Присъдата на Пазарджишкият районен съд е постановена при вярно изяснена фактическата обстановка по делото.Тя се споделя от настоящата инстанция.

С оглед фактическата установеност по делото и анализ на доказателствата Велинградският РС е направил верен правен извод,че не са налице нито от обективна ,нито пък от субективна страна признаци на състава на престъпление по чл.209 ал.1 от НК.,тъй като от една страна по делото са събрани доказателства че подсъдимият е изпълнявал поетото от него задължение за заплащане месечно сума по 300лева за ползване на заетата сума,а от друга пък че  липсват такива които да сочат че още при получаване на сумата подсъдимият да не е имал намерение да изпълни сключения със св.С. д-р за заем.

Отделно от казаното пък стои и въпросът доколко и деянието описано в обстоятелствената част на обвинителният акт съставлява престъпление, при положение че още тогава докладчика по делото е можел да сложи край на процеса като се  възползува от правомощието си по чл.250 ал.1 т.2 от НПК-като се  произнесе с прекратително разпореждане.

 В този смисъл  и не са налице основанията за намесата на въззивната инстанция при условията на чл.336 ал.1 т.2 от НПК и поради това, присъдата на първоинстанционния съд следва да бъде потвърдена.

      Същата е законосъобразна, обоснована и правилна, поради което         и на основание чл. 338 от НПК Пазарджишкия окръжен съд

                                                    Р   Е      Ш      И       :

         ПОТВЪРЖДАВА присъда №26 от 15.05.09г по НДОХ№10/09г на Велинградският РС.

        Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

ЧЛЕНОВЕ: