МОТИВИ:

Делото е образувано по внесен обвинителен акт от ОП Пазарджик срещу :

         М.И.Б.  за това че за времето от 13.01.2009 година до 22.01.2009 година в гр. Белово като извършител в съучастие с М.К. като помагач, и с А.

С. като подбудител с цел да набави за себе си и за другиго - С., имотна облага е принудил С.Й.Б. *** чрез заплашване с убийство да се разпореди със сумата от 11 000 /единадесет хиляди/ лева, противно на волята му и с това му е причинил имотна вреда в размер на 500 евро -престъпление по чл. 214 ал. 2 т. 1 във връзка с ал. 1 от НК във връзка с чл. 213

А ал. 1 т. 1, във връзка с чл. 20 ал. 2 от НК.

   А.И.С. за това че за времето от месец декември 2008 година до 22.01.2009 година в гр. Белово и с. Семчиново, като подбудител в съучастие с М.Б., като извършител, с цел да набави за себе си и за другиго - Б., имотна облага умишлено е склонил подс. Б. да принуди С.Й.Б. чрез заплашване да се разпореди със сумата от 11000 /единадесет хиляди/ лева, противно на волята му и с това му е причинил имотна вреда в размер на 500 евро - престъпление по чл. 214 ал. 2 т. 1 във връзка с ал. 1 от НК във връзка с чл. 213 А ал. 2 т. 1, във връзка с чл. 20 ал.3 от НК.

М.В.К. *** за това че за периода от време 13.01.2009г.-22.01.2009г. в гр.Белово, при условията на опасен рецидив, като помагач в съучастие с обв.М.Б. - извършител и с обв. А.С. - подбудител, с цел да набави за другиго имотна облага /С. и Б./ умишлено е улеснил обв.М.Б. да принуди С.Й.Б. ***, чрез заплашване да се разпореди със сумата от 11000 лева, противно на волята му и с това да му причини имотна вреда в размер на 500 евро-престъпление по чл. 214 ал. ІІІ, т. 2 във връзка с ал. ІІ, т. 1 и т. 2 във връзка с ал. І във връзка с чл.213а ал. ІІІ т. 7 във връзка с ал. ІІ, т. 1 във връзка с чл.29 ал. І ."а" и б."б" във връзка с чл. 20 ал. ІV от НК.

С протоколно определение от 17.06.09г наказателното производство спрямо М.И.Б. и А.И.С. е било прекратено поради одобрено спразумение при условията на чл.384 ал.3 във връзка с чл.382 ал.7 от НПК.

         Понастоящем делото се разглежда по общият ред спрямо подсъдимият М.В.К.,а М.Б. и А.С. участват като свидетели по делото.

                  В хода на съдебните прения, представителят на прокуратурата поддържа обвинението, по отношение на К., като счита същото за доказано по несъмнен начин от събраните гласни и писмени доказателства.  Намира, че се е установила фактическа обстановка, идентична с описаната в обстоятелствената част на обвинителният акт,като пледира за осъдителна присъда с ефективно изтърпяване на наказанието ЛОС.

         Защитникът на подсъдимият и подсъдимият  К., молят да бъде оправдан по повдигнатото му обвинение, тъй като считат, че обвинението не е доказано по категоричен и безспорен начин

Подсъдимият не се признава за виновен и дава обяснения.

         Съдът, след като обсъди на основание чл. 14 и чл. 18 от НПК всички доказателства, събрани по делото –обясненията на подсъдимият,показанията на св. Б.,С.,С.Б.,С.Т.,Д.Р.,Т.т.,Г.П.. заключението на съдебно техническите експертизи/изготвени от експрета Х./съдебно техническата експретиза/изготвена от ексерта Б./съдебно балистическата експертиза/изготвена от експерта Б.А./  прочетена по реда на чл.282 ал.3 от НПК, определение № 627/06 година, протоколи за оглед на местопроизшествие,доброволно предавадене,претъсване и изземване, свидетелство за съдимост, декларация, характеристика, ,фотоалбум,веществени доказателства по делото ,и ВДС събрани чрез СРС намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         С.Б. ***, като се занимава с внос на автомобили. На 11.09.2007г. той продал на А.С. *** модел „сивик” с рег. № РА 8971АТ, като уговорената цена между двамата била 17 000 лева. С. заплатил 11000 лева на св.Б., с обещанието, че на един по-късен етап, когато му бъде отпуснат банков кредит ще заплати и остатъка от 6 000 лева.

         С. получил владението над автомобила.

         През м. ноември 2007г. докато управлявал горепосочения автомобил,.С. *** и избягал от местопроизшествието. Тъй като автомобилът по документи се водел на св.Б., органите на полицията потърсили него за отговорност. Свидетелят прибрал автомобила в дома си и се обадил на С. да дойде да си го прибере. Не след дълго,С. отново причинил ПТП с автомобила и отново избягал от местопроизшествието, изоставяйки го. Органите на КАТ „Пътна полиция” отново потърсили св.Б., който прибрал автомобила в двора на къщата си в гр.Белово. Вследствие на ПТП по автомобила имало сериозни повреди, като свид.Б. лично му направил основен ремонт, за което похарчил 2000 лева.

         Когато С. поискал да вземе автомобила си, св. Б. му казал, че трябва да доплати още 8000 лева и да прехвърлят собствеността. С. така и не взел автомобила си, но започнал да настоява св.Б. да му върне платените вече 11 000 лева.

         През м. декември 2008г. св.С., потърсил св.Б., за когото в околността било известно, че се занимава с „рекет”. Двамата се срещнали в дискотеката на с.Семчиново, като първият казал на втория, че св.Б. му дължи сумата от 11 000 лева за автомобил, който бил купил от него, но който впоследствие си прибрал обратно. Помолил св.Б. за „съдействие” да върне парите си от св.Б.. св. Б. казал на св. С., че не се занимава с изнудване и връщане на дългове и го посъветвал да си пусне жалба в полицията. Седмица по-късно, обаче, св.С. отново потърсил св. Б. и отново настоявал Б. да му „съдейства” да си върне парите дадени на Б.. Св.С. обещал на свв.Б., че ако успее да вземе 11-те хиляди лева от св.Б., част от посочената сума, ще остане за него/Б., ще задържи част от тези 11 000 лева, като заплащане за свършената работа.

         Склонен по този начин от св.С. и мотивиран от обещаното заплащане, св.Б. се съгласил да притисне св.Б. да го принуди да му даде 11-те хиляди лева.

         Св. Б. не познавал св.Б., но св.С. предварително подробно го бил информирал къде живее, кои са приятелите му, къде ходи. Така той разбрал, че св.Б. и св.Т. са много близки, като първият често посещава заведението на втория в гр.Белово.

         На 13.01.2009г. св.Б., св.С. и подс. К. и още две неустановени по делото лица, с лек автомобил м.”Мерцедес”, отишли в кв..Малко Белово,като в заведението на св.Т. влязъл св.Б.,а останалите лица останали отвън.По това време, там бил и св.Г.П., който познавал лично св.Б. ***. Свид.Т. познавал визуално св.Б., като за него бил чувал, че е рекетьор. И двамата свидетели познавали добре св.  С.,.Св.Б.,  попитал св.Т., къде е св.Б.. Св.Т. казал, че св.Б. е в Австрия. Тогава  Б. наредил на св.Т. да предаде на Б., че трябва по най-бързия начин да се прибере, да го намери и да му предаде 11 000 лева, лично на него.

         В телефонен разговор, св.Т. предал на св.Б. думите на Б. и му продиктувал телефонния си номер – 0898217765. Същата вечер св.Б. се свързал по телефона с св.Б.  и му се представил. Още като чул кой му се обажда,св.Б. започнал да псува и заплашва. Казал : „Трябва ти да ме намериш. Парите лично на мен да дадеш. Чуваш ли какво ти казвам или в противен случай ти ще изчезнеш от света. Ще те претрепа. Ще ти отрежа главата”. След това Б. затворил телефона. Св.Б. силно се изплашил от проведения разговор. В следващите няколко дни държал телефона си изключен и Б. не успял да се свърже с него, за да поднови заплахите.

         На 19.01.2009 г. Б. ***„Мерцедес МЛ” отново отишли в заведението на св.Т.. Попитали какво става със св.Б., защо е изключил телефона си и не отговаря на обажданията. Б. заявил, че никой няма да спаси св.Б., че смятал да го върже за джипа и да го влачи, като дори щял да го накара да плати бензина за влаченето си.

         След като двамата си тръгнали, св.Т. се свързал със св.Б., който вече се бил прибрал от чужбина и му предал, че Б. го е търсил. Тогава св.Б. казал на св.Т. да уведоми Б., че телефона му е включен, което Т. направил.

         На 20.01.2009г., силно притеснен за собствената си и на семейството си безопасност, св.Б. подал жалба до Директора на ОДМВР гр.Пазарджик, която станала законен повод за образуване на настоящото наказателно производство. Съобразно предвидения законов ред, започнала експлоатация и на СРС, като телефоните на свБожилов и на св. Б. се подслушвали.

         Непосредствено след разпита на св.Б. в полицията, с него се свързал св.Б. и го попитал дали вече се е прибрал. Свидетелят казал, че не е и се поинтересувал защо иска от него 11 000 лева. Б. заявил, че той е дал на обв.С. 11-те хиляди лева за автомобила и сега иска Б. да му ги върне на него, защото това са негови пари. Св.Б. бил убеден, че това не отговаря на истината, защото на времето, когато св.С. му заплатил 11000 лева за автомобила, ходил с него до банката, за да изтегли парите.  Б. казал на свидетеля, че ако трябва и на луната ще го търси, попитал го къде се намира, за да отиде и да го смачка. Отново започнал да псува, като се заканил да отиде в дома на Б. и да изнасили съпругата му.

         След като приключил разговора с св.Б., св.Б. се свързал по телефона с св.С., който отрекъл да е вземал пари от св.Б.. Св.Б. попитал св.С. защо е изпратил човек да го изнудва, като последният отговорил, че няма как по друг начин да си вземе парите.

         На 21.01.2009г. св.Б. се обади по телефона на св.Б. и го укорил, че се укрива. Казал му, че е мислел да му направи отстъпка и да не иска плащане на всичките 11000 лева, но бил размислил и иска плащане на цялата сума, накуп. Определил срок до 22.01.2009г. в който свидетелят трябвало да му предаде 2 000 лева най-малко. Отново отправил заплахи.

         Св.Б. вземайки предвид сериозността на заплахите, отправяни му от св.Б., понеже се страхувал за себе си и за семейството си, решил, че трябва да плати някаква сума – да започне да изплаща на части тези 11 000 лева за които е изнудван, за да не пострада.

         На 22.01.2009г. св.Б. се обадил на св.Б. по телефона. Б. го попитал дали му е приготвил някакви пари, при което св.Б. отговорил, че е събрал някаква сума. Свидетелят бил отделил 500 евро от личните си спестявания и отишъл с тях в полицията, където казал на служителите, че св.Б. държи да му бъде платено и тъй като се страхува е решил да плаща. Парите били описани в надлежно съставен протокол и фотографирани, след което били върнати на св.Б..

         Около 13.00 часа на 22.01.2009г. пред дома на свид. Б. *** от който излезли св.Б. и подс.К.. До този момент свидетелят не бил виждал нито един от двамата. Б. и Б. здрависвайки се се представили с първите си имена, , след което Б. започнал да укорява св.Б., че хем взел парите на св. С., хем отказал да му върне автомобила.

         От портфейла си св. Б. извадил предварително приготвената сума от 500 евро и я подал на св.Б..Последният се изсмял и прегледал парите да не са фалшиви. Докато ги премятал в ръцете си, тримата чули че някой извикал високо „Акция”,”Всички на земя”, при което св.Б. хвърлил парите на земята. Полицаите заловили св. Б. и подс. К., а разследващият полицай предприел оглед на местопроизшествието.

         Видно от изготвения в тази връзка протокол, лекият автомобил м.”Мерцедес” с ДК № ХА, с който са се придвижили св.Б. и подс.К. ***, като на земята в близост до него са открити 2 бр. банкноти с номинал 200 евро със серийни номера ХО0266428892 и ХО 1765908704 и 1бр. банкнота с номинал 100 евро и сериен номер ХО 1068365729. Пак в близост до автомобила са открити кафяв на цвят портфейл, 2 бр. мобилни телефони и метален бокс, за който св.Б. заявил пред поемните лица, че са негови.

         Непосредствено след огледа на местопроизшествието, разследващият орган пристъпил и към извършването на претърсване и изземване в лек автомобил м.”Мерцедес” с ДК №.Видно от изготвените в тази връзка протокол и фотоалбум, в автомобила, под шофьорската седалка е открит газов автоматичен пистолет марка „Ekol” модел  Grizzli с надпис 9мм с номер GAS-, с пълнител с два патрона Yas 9мм.Под дясната предна седалка на автомобила е открит пневматичен пистолет „Baikal” с № МР- калибър 4,5 мм и № Т, с пълнител без боеприпаси. В автомобила са открити още ръкавици, палка, бухалка и черна платнена маска.

         Горната фактическа обстановка безспорно се потвърждава от събраните гласни и писмени доказателства по делото.

         Подсъдимият дава обяснения от които става ясно,че е било напълно възможно/но не е сигурен/ да е ходил със св.Б. в заведението на св.Т.,а що се отнася до случилото се на 22.01.2009г /задържането му от полицията/ бил отишъл с св.Б. тъй като той му бил казал че от един човек е следвало да вземе едни пари.

         В тази връзка обясненията му коренспондират с показанията на разпитаните по делото свидетели-на св.Б. от които става ясно,че към онзи период подсъдимият работел при него в заведението което има,заедно ходели,пътували,зареждали в търговията,лепели плакати,афиши и прочие.,а когато Б. влезнал в заведанието на св.Т. да търси св.Б.,подсъдимият е бил отвън.В тази насока са и показанията на св.Т., на св.Г.П.,който пък дори не е и сигурен дали имеменно подсъдимият е бил сред лицата които са били придружавали св.Божиловинформация която се извежда и от  показанията на св.С..

                Обясненията на подсъдимият коренспондират и с показанията на св.Б. в насока,че той въобще не е знаел,защо св.Б. е трябвало да дава пари на Б..От показанията пък на св.Б. става ясно,че за първи път се е срещнал с подс.К. на 22.01.09г,че до момента на задържанато му въобще не го е познавал и не е контактувал с него,поради това и няма как да се е уплашил от същия.

При обсъждане на събраните по делото гласни,писмени доказателства, на иформацията изведена от   ВДС изготвени посредством изполузваните СРС  в подкрепа на обвинението се извежда само в три насоки,че подсъдимият се е познавал със св.Б.,че веднъж е ходил в заведението на св.Т./но е стоял отвън,/че със св.Б. на 22.01.09г е ходил при св.Б.,след което е бил задържан.

         На практика съображения в подкрепа на обвинението  имат качеството на предположения.  Фактът че подсъдимият е бил със св.Б. при срещата им със св.Б. не може по несъмнен начин да се свърже с факта на  извършеното деяние /от Б. и С./, той би могъл да бъде само едно косвено доказателство, допълващо другите несъмнени улики в една хармонична система на факти, позволяваща само един възможен извод, който да не поражда никакви съмнения. В разглеждания случай тези изисквания за обосноваване на присъдата въз основа на косвени доказателства не са налице,поради това и съдът оправда подсъдимият по възведеното му обвинение по чл. 214 ал. ІІІ, т. 2 във връзка с ал. ІІ, т. 1 и т. 2 във връзка с ал. І във връзка с чл.213а ал. ІІІ т. 7 във връзка с ал. ІІ, т. 1 във връзка с чл.29 ал. І ."а" и б."б" във връзка с чл. 20 ал. ІV от НК.. 

По отношение на вещественото доказателство по делото мобилен телефон марка Саджем" ведно със СИМ карта Мтел Прима описани в протокол за доброволно предаване на лист 109 в досъдебното производство находящ се в ОД на МВР гр.Пазарджик се постанови да се върнат на подсъдимия М. В.К.

         Така мотивиран съдът постанови присъдата си.

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: