МОТИВИ НДОХ№ 418/09г:Обвинението е против подсъдимият

Д.И.Г. *** това че в началото на м. януари 2009 г. е придобил и до 13.02.2009 г. в гр. Велинград на ул. „К.” № 10 е държал високорискови наркотични вещества – коноп -11, 789 грама с активно вещество 2,09 % разпределени в 15 броя пакетчета на стойност 70, 73  лева и амфетамин – 103, 010 грама с активно вещество 8 % на стойност 3 090, 30 лева, без надлежно разрешение с цел разпространение - ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл. 354а  ал. 1 , пр. 3 - то и 4 - то от НК.

         Производството пред първата инстанция се разви  по реда на Глава ХХVII от НПК.

         В хода на съдебните прения, представителят на прокуратурата поддържа обвинението, и пледира за осъдителна присъда и налагане на подсъдимият на наказание лишаване от свобода с приложението на чл.55 от НК., като пледира за ефективно изтърпяване на накаданието ЛОС.

         Защитниците на подсъдимия,пледират за приложение на разпоредбата на чл.55 ал.1 т.1 от НК

         Подсъдимият се явява лично в съдебно заседание признава се за виновен , признава изцяло фактите ,изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и не желае да се събират доказателства за тях.

         Съдът като обсъди и прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и след като спази разпоредбите на чл.301 от НПК, прие за установено следното:Подсъдимият Г. е осъждан с влязла на  09.05.06г.присъда  на Велинградският РС по НОХД № 109/2004г. по описа му на една година лишаване от свобода по чл.195 ал.1 от НК,като изпълнението е отложено за изпитателен срок от четири години.

Д.Г. *** заедно с майка си. Същият от години бил безработен, но въпреки това демонстрирал добри финансови възможности. Със своите приятели - св. К. и св. Г. често посещавали местните заведения и дискотеки, където обв. Г. постоянно разговарял с различни лица по мобилния си телефон и си уговарял  срещи с тях. Обикновено те се осъществявали в тъмната част на деня по местните улици и питейни заведения, където обв. Г., изваждал найлонови пликчета със съдържащо се в тях розово или бяло прахообразно вещество, подавал ги на „клиентите си” и срещу тях получавал сума пари. Св. Н. О. купувала 6-7 пъти  марихуана и амфетамини в пликчета от обвиняемия за сумата от 25 лева дозата. Поръчката на наркотиците ставала по мобилния телефон с думите „Можеш ли да ми свършиш работа”. Клиенти на подс. Г. били и св. М. Р. и св. В. Г., които си набавяли амфетамин от него в найлонови самозалепващи се пликчета срещу сумата от 10 лева едното. Продажбата ставала след уговорка на мобилния телефон или пред дома на подсъдимият.  Това се повтаряло многократно и всички приятели на подс. Г. знаели, че той изкарва парите си чрез продажба на наркотични вещества. Св. К., който живеел в един и същ квартал с обв. Г. и се познавали от дълго време знаел, че приятелят му съхранявал много пликчета, съдържащи бял  прах, като на бучки в приземния етаж на обитаваното от него жилище. Снабдявал се със „стоката” от лица от гр. София и я пласирал и лично, и чрез свои познати – лица по прякори К., Ми. и А..

От началото на 2009 г. М. А. М. с ЕГН ********** ***„Атанас Ненов” № 11 била тормозена и заплашвана от подс. Д.И.Г.. Подсъдимият имал огромно желание за интимни отношения с М., но тя категорично отказвала. В резултат на това, подс. Г. отправял многократни заплахи по телефона и лично, че ще я залее с киселина, ще я наръга с нож, ще каже на родителите й злепоставящи я факти. От получените заплахи М. била сериозно обезпокоена и същите предизвикали у нея основателен страх, че ще бъдат изпълнени. На 08.02.2009 г. М. подала молба до РУ МВР – Велинград, в която споделила за отправените й заплахи и закани, тъй като се страхувала за здравето и живота си.

 Във връзка с подадения сигнал на 13.02.2009 г. в гр. Велинград, И. И. – разсл. полицай при РУ МВР – Велинград е извършил претърсване на втори и приземен етаж в жилище, находящо се в гр. Велинград на ул. „Кристал” № 10, обитавано от подс. Г. и семейството му. Целта на това процесуално - следствено действие била да се открият киселина или други опасни за здравето вещества. След покана от разследващият орган, подс. Г. извадил под матрака на легло, намиращо се в северна стая на къщата – 2 броя прозрачни пакетчета с размери 6 см./5 см., съдържащо две топчета тревиста растителна маса с тежест съответно 1, 06 грама и 1, 24 грама, реагиращи на канабис на полеви тест. В детска дървена кошара на приземния етаж била открита червена найлонова торбичка съдържаща 13 броя прозрачни пакетчета  вс. с размери 5 см./6см. като във всяко от тях имало зелена тревиста маса общо с тежест 15, 55 грама, реагираща на канабис на полеви тест. На същото място била открита и синя найлонова торбичка, съдържаща розово прахообразно вещество с тежест 109,00 грама реагираща на амфетамин на полеви тест. В мивка в стая на приземния етаж бил открит червен флакон с дължина 26 см. и диаметър 6, 5 см. с надписи „ 2000”, ULTRA”, “FORMULA”, “FIRE”, “EXTINGUISTER”. В бюфет в същата стая бил открит бял флакон с черна капачка и черни надписи „COSMOS”, :”LAC”, “FLAT”, “BLACK304” и електронна звена, марка „DIAMOND”, модел 500 със синя пластмасова поставка. По самата везна било открито розово прахообразно вещество, което при тестване с полеви тест реагира на амфетамин. Намерен бил и мобилен телефон, марка „Нокиа 3310” със СИМ карта. Горепосочените вещи били надлежно иззети с Протокол за претърсване и изземване от 13.02.2009 г., ведно с фотоалбум / лист 34-43/ одобрен с Определение № 9 /13.02.2009 г., постановено по ЧНД № 95/2009 г. по описа на РС- Велинград.За да се установи видът, количеството и процентното  съдържание на активния компонент на иззетите наркотични вещества по делото е назначена комплексна физико-химическа експертиза /л.50-55/. Съгласно депозираното заключение на вещото лице иззетото розово прахообразно вещество е с нето тегло 103,010 грама и представлява смес на амфетамин – 8 %, кофеин и лактоза. Намерената зелена растителна маса в два броя пликчета се определя като коноп със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 2,9 % с нето тегло 1, 405 грама. Растителната маса, намираща се в тринадесет броя пликчета е определена като коноп със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 2,9 % с нето тегло 10,384 грама. По иззетите кутия и везна се доказа наличие на следи от кокаин, фенацетин и кофеин и цинаризин.

По делото е назначена и токсикохимическа експертиза, която да установи наличие на наркотично вещество в кръвта и урината на подс. Г. и какво. Съгласно заключението на същата не се констатира наличие на опиати, бензодиазипини, барбитурати, кокаин, канабиноиди, трициклични антидепресанти, анфетамин, матадон, екстази и техни метаболити, в границите на чувствителността на приложените аналитични методи.

Деянието извършено от подсъдимия е в изпитателният срок по посочената по гопе присъда.

Горната фактическа обстановка, съдът възприе, въз основа на самопризнанието на подсъдимия и показанията на показанията на св. Георгиева, св. Р., св. О., св. К. и св. Г.., така също и от заключенията на комплексна физико-химическа експертиза и токсикохимическа експертиза писмените доказателства /,протокол за претърсване и изземване, фотоалбум, определение № 9/2009 г. на РС- Велинград, характеристична справка, справка съдимост, декларация за семейно и материално положение и имотно състояние/

Съдът дава пълна вяра на събраните гласни доказателства ,които синхронизират напълно със събраните писмени доказателства,като взаимно се допълват,подкрепят направеното самопризнание и очертават по категоричен начин на гореописаната фактическа обстановка.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че от обективна и субективна страна, подсъдимият е осъществил съставът на престъплението по чл. 354а  ал. 1 , пр. 3 - то и 4 - то от НК,тъй като в началото на м. януари 2009 г. е придобил и до 13.02.2009 г. в гр. Велинград на ул. „Кристал” № 10 е държал високорискови наркотични вещества – коноп -11, 789 грама с активно вещество 2,09 % разпределени в 15 броя пакетчета на стойност 70, 73  лева и амфетамин – 103, 010 грама с активно вещество 8 % на стойност 3 090, 30 лева, без надлежно разрешение с цел разпространение.

От субективна страна е налице пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици, като подс. Г. е съзнавал, че без надлежно разрешително държи високорискови наркотични вещества, като е осъществена и специалната цел на престъпния състав – разпространение на същите.

Авторството на деянието се доказа по един несъмнен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства. Безспорно доказани са и останалите обстоятелства за времето, мястото и начина на извършване на  престъплението

 При определяне на наказанието което следва да се наложи на подсъдимият  за извършеното от него престъпно деяние съдът се ръководи от изискванията на чл.36 от НК относно целите на наказанието и чл.54 от НК при неговата индивидуализация. Съдът отчете обществената опасност на деянието,която е  висока-причинена е смърт.

Съдът прецени и обществената опасност на личността на подсъдимия,която  определя като  висока.Той е осъждан, с отрицателната характеристична справка. Г. поддържа контакти с криминално проявени лица, активно участва в кражби на движимо имущество, склонен към злоупотреба с алкохол, способен да се укрие за дълго време, агресивен.

Като прецени всички обстоятелства съдът,а и при спазване на разпоредбата на  чл.373 ал.2 от НПК,при индивидуализиране на наказанието съдът,приложи разпоредбата на чл.55 ал.1 т.1 от НК и  55 ал. 2, във вр. с т. 1, като определи наказанието лишаване от свобода ,под минимума/ от две години и глоба от пет хиляди лева/ ,посочен в осъществения престъпен състав.При това положение съдът  наложи на подсъдимият  наказание в размер на една година и десет  месеца лишаване от свобода и  ГЛОБА в размер на 2500 лева,който размер така се явява съответен на извършеното престъпление.При определяне размерът на глобата съдът съобрази и имущественото положение на подсъдимият.Приложението на разпоредбата на чл.66 ал.1 от НК е закононедопустимо На основание чл. 61 т. 3 във връзка с чл. 59 ал. 1 от ЗИНЗС  се определи на подс. Д.Г. ОБЩ първоначален режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, като същият бъде настанен в Затворническо общежитие от открит тип.

На основание чл. 59 ал. 1 от НК се приспадна предварителното задържане под стража, считано от 14.02.09г. до 02.07.09г. в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА И 18 ДНИ.

Приложението на разпоредбта на чл.68 ал.1 от НК е законова последица на зивръшеното поради което и съдът постанови Д.И.Г. да изтърпи изцяло наказанието от ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ От СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване в Затворническо общежитие от открит тип, наложено му по влязла в законна сила присъда на 09.05.06г. на Велинградският РС по НОХД № 109/2004г. по описа му ВРС.

 С оглед разпоредбата на  чл. 354а ал.6 от НК, веществените доказателства по делото - високорискови наркотични вещества, описани в Протокол № 09/., се отнемат в полза на Държавата.       

С оглед осъдителната присъда в тежест на подсъдимият се възлагат и направените по делото разноски в размер на 501,52 лева .  

По изложените съображения съдът постанови присъдата си и изготви мотивите си към нея.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: