МОТИВИ НДОХ№ 464/09г:Обвинението е против подсъдимият

С.А.Н. *** това че на 13.04. 2009 г. в гр. Пазарджик, без надлежно разрешително на публично място до болница „Здраве” гр.Пазарджик  е държал в себе си, с цел разпространение високорисково наркотично вещество „хероин”,окомплектовано в 35 броя хартиени пликчета /дози/ и в полиетиленов плик насипно, с общо нетно тегло 2.8122 гр. със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент диацетилморфин „ДАМ”, както следва: 1.4061 гр. – 65% тегловни и 1.4061 гр- 40 % тегловни, на обща стойност 351.53 лева и високорисково наркотично вещество „амфетамин” с нетно тегло 0.453 гр. със съдържание на активен компонент амфетамин 4 % тегловни на обща стойност 13.59 лева, като общата стойност на държаните  наркотични вещества  е 365.12 лева, както и за това, че в периода от началото на м.март 2009 г до 13.04.2009г. в гр.Пазарджик при условията на продължавано престъпление и  е разпространил на М. Л. В. и на З. В. О. и двамата от гр. Пазарджик, високорисково наркотично вещество „хероин” под  формата на хартиени пакетчета тип „писмо, както следва:

         -за периода от началото на м.март 2009г до 13.04.2009г. в гр.Пазарджик е разпространил чрез продажба на М. Л. В. от гр.Пазарджик високорисково наркотично вещество „Хероин” – 35 бр.дози под формата на хартиени пакетчета тип „писмо” с общо нетно тегло 1.253 грама на обща стойност 112.77 лева

         -за периода от 06.04.2009г до 12.04.2009г. в гр.Пазарджик е разпространил чрез продажба на З. В. О. от гр.Пловдив високорисково наркотично вещество „хероин” 8 бр. дози под формата на хартиени пакетчета тип „писмо” с общо нетно тегло 0.2864 грама на обща стойност 25.776 лева –престъпление по  чл. 354а ал. 2 изречение второ, предл. второ и във вр. с ал. 1 предл.четвърто и пето във връзка с чл. 26 ал. 1 от НК.

         Производството пред първата инстанция се разви  по реда на Глава ХХVII от НПК.

         В хода на съдебните прения, представителят на прокуратурата поддържа обвинението, и пледира за осъдителна присъда и налагане на подсъдимият на наказание лишаване от свобода с приложението на чл.55 от НК., като пледира за ефективно изтърпяване на накаданието ЛОС.

         Защитникът на подсъдимия,пледират за приложение на разпоредбата на чл.55 ал.1 т.1 от НК

         Подсъдимият се явява лично в съдебно заседание признава се за виновен , признава изцяло фактите ,изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и не желае да се събират доказателства за тях.

Съдът като обсъди и прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и след като спази разпоредбите на чл.301 от НПК, прие за установено следното:              Св.М. В. е зависим от хероин от  около 2 години. Приема хероина венозно, като  минималната му дневна доза е четири-пет  пакета /дози/ тип „писмо”. От началото на м.март 2009година той започнал  да си купува хероина от подс.Н., който познавал с прякора „Заека”. Една доза/едно пакетче тип „писмо” купувал за 10 лева.

Установено е при разследването, че подс. Н.  за периода от началото на м.март 2009г до 13.04.2009г. в гр.Пазарджик е разпространил, чрез продажба на св.М. Л. В. от гр.Пазарджик високорисково наркотично вещество „Хероин” – 35 бр.дози под формата на хартиени пакетчета тип „писмо”, с общо нетно тегло 1.253 грама на обща стойност 112.77 лева.

Св.З. О. е също наркотично зависим от десет години.  Научил че подс.Н. продава хероин от друг наркотично зависим  на 06.04.2009г. От тогава до 13.04.2009г. св.О. си купувал от обвиняемия всеки ден по един или два пакета за цена  от десет лева на доза /пакет/. Свързвал се с подс.Н. по телефона, а последният обикновено му определял среща  около  „Жълтите кафета” в кв.Запад или близо до болница „Здраве” , на пощата.

За периода от 06.04.2009г до 12.04.2009г. в гр.Пазарджик подс. Н.  е разпространил, чрез продажба на З. В. О. от гр.Пловдив високорисково наркотично вещество „хероин” 8 бр. дози под формата на хартиени пакетчета тип „писмо” с общо нетно тегло 0.2864 грама на обща стойност 25.776 лева.

 На 13.04.2009 година св. Влахов  за пореден път се обадил по телефона на подс. Н., за да си закупи от него  хероин.  Уговорили си среща в дома на подс.Н.-***. При пристигането в дома му, св. В.  видял друго лице, което той  познавал като наркотично зависим  и носещ  псевдоним „Пастета”. Св.В. още с влизането в дома на подс.Н. забелязал обвиняемият   и лицето с прякор „Пастета” да разфасоват хероин на дози под формата на хартиени пакети. Изчакал ги да приключат с разфасоването, но подс. Н. не му дал веднага да си купи хероин,  тъй като бързал  за среща до болница „Здраве”. Накарал св. В. да отиде с него на срещата.  Обвиняемият  взел от св.В. 50 лева за  5 бр. дози хероин, като свидетелят щял да получи и една „бонус”. Така двамата отишли при болницата, където ги чакал  друг купувач по прякор „Миячката”. Същият закупил от подс. Н.  една доза, като му заплатил  с две банкноти от по 5 лева.

В момента, в който подс. Н.  подавал  дозите на св. В., се намесили полицейските служители.        

На 13.04.2009 г.  служители на полицията, обслужващи линия „Наркотици” РУ гр.Пазарджик - инсп.А., инсп.С., инсп.В. и инсп.А.  извършвали обход в района на болница „Здраве” в гр.Пазарджик. Около 15.30 час пред входа на болницата забелязали подс.Н.. Тъй като за същия многократно получавали сигнали, че държи и разпространява  наркотични вещества, полицейските служители се легитимирали и пристъпили към извършване на проверка.  Обвиняемият бил отведен в РУ МВР гр.Пазарджик, където му бил извършен обиск  по чл. 68 ал. 1 от ЗМВР. При обиска у подс.Н. били открити в преден десен джоб на анцунговото му долнище 35 броя книжни пакетчета тип „писмо”, съдържащи светлокафяво прахообразно вещество. При полевия наркотест същото вещество  реагирало на  хероин.  При измерване с електронна везна, то отчело общо тегло 4.91 грама.  При обиска у обвиняемия е намерено светлокафяво прахообразно вещество,което също реагирало на хероин при тестването  и се измерило общо тегло 1.59 грама.  У подс.Н. било открито и хартиено пакетче тип „писмо”, съдържащо бяло прахообразно вещество, което при тестването реагирало на амфетамин и се измерило с общо тегло 0.61 грама.  При личния обиск у подс. Н. били открити още пари в брой банкноти в лева и долари/л.5 в делото/.

С протокол за доброволно предаване от подс. Н. бил иззет и 1 бр. мобилен апарат марка „Нокиа” с ИМЕИ:.. За произхода на същия  обвиняемият е отбелязал в протокола, че е на „С. М.”.

Извършено е и претърсване  в дома на подс. Н. ***„П. В.” № 30 ет. 4 ап. 10,   при което  са открити следните вещи:1брой цигарена кутия с надпис”Viktory Exclusive”,която съдържа три броя части от лекарствени блистери с по няколко гнезда всяка. Първата част от блистера е с надпис”CHLOP…”,в средното й гнездо се вижда бяла таблетка, а в първото гнездо полепнало светлокафяво прахообразно вещество.Втората част от блистера с надпис”Vitа…..”  и е с две гнезда,като в едното/празно/ има полепнало светлокафяво прахообразно вещество. Третата част от блистера е с надпис”Стенокард….” и има 4 броя гнезда,три от който съдържат червени таблетки,а в четвъртото има полепнало светлокафяво прахообразно вещества. Претърсването е одобрено от ОС Пазарджик на основание чл. 161 ал. 1 от НПК.

По делото е назначена химическа експертиза за намереното и  иззето наркотично вещество у подс. Н.,  заключението на която е:

Светлокафявото прахообразво вещество   в 5 бр. пакетчета тип „писмо” и полиетиленовото пликче – обекти № 1.1 и 1.3 е хероин със съдържание на активен компонент диацетилморфин /ДАМ/ 65% тегловни и  има общо нето тегло до 1.4061 гр. Хероинът от обектите е сходен по примеси за всички тези обекти. Светлокафявото прахообразно вещество в 30 бр.пакетчета тип „писмо” – обекти 1.2 е хероин със съдържание на активен компонент диацетилморфин „ДАМ / 40 % тегловни и има общо нето тегло 1.4061 гр.  хероинът от обектите е сходен по примеси за всички тези обекти. От изготвената химическа експертиза е видно,че иззетото от подс.Н. *** прахообразно вещество представлява амфетамин,като съдържанието на активния компонент амфетамин е 4%.

По вътрешностите на празните легла от  блистери  обекти № 2 има следи от хероин.

Хероинът е включен в Приложение № 1 към чл. 3 ал. 2 от ЗКВНВП като вещество с висока степен на риск, забранено за приложение.

За подс. Н. е назначена Съдебно психиатричната и токсикологична  експертиза, заключението на която  е, че подс.  С.Н. не страда от психично заболяване  и не се води на диспансерен учет. Има данни за психична зависимост на подс.Н. към психоактивни вещества- опиати, лека към средна степен, рецидив. Към момента на деянието – 13.04.2009г. и в периода 01.01.2009г. до 13.04.2009г. подс.С.Н. не е изключено да е ползвал психоактивни вещества, но няма преки или косвени доказателства за това. Не може да се определи точно  каква част от намереното количество 6.5 грама хероин, окомплектован в 35 бр. книжни пакетчета тип „писмо” и 0.610 гр.амфетамин би послужило за еднократно подтискане на абстинентни прояви, ако подс.Н. е зависим. Липсата на данни за концентрацията на активно вещество в хероиновата смеска затрудняват по-точен отговор.  Намереното количество 6.5 гр.хероин и 0.610 гр. амфетамин не е еднократна доза за Н..

Преди по време и след извършване на деянието в горепосочения период и към настоящи момент Н. е разбирал  свойството  и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си.

Горната фактическа обстановка, съдът възприе, въз основа на самопризнанието на подсъдимия и показанията на св. Влахов и Огорелчев., така също и от писмените доказателства- протокол за претърсване и изземване, протокол за личен обиск на лице,  протокол за доброволно предаване,  Физикохимична експертиза,  справка съдимост,    характеристична справка, справка съдимост, декларация за семейно и материално положение и имотно състояние .

Съдът дава пълна вяра на събраните гласни доказателства ,които синхронизират напълно със събраните писмени доказателства,като взаимно се допълват,подкрепят направеното самопризнание и очертават по категоричен начин на гореописаната фактическа обстановка.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че от обективна и субективна страна, подсъдимият е осъществил съставът на престъплението по чл. 354а ал. 2 изречение второ, предл. второ и във вр. с ал. 1 предл.четвърто и пето във връзка с чл. 26 ал. 1 отНК ,тъй като на 13.04. 2009 г. в гр. Пазарджик, без надлежно разрешително на публично място до болница „Здраве” гр.Пазарджик  е държал в себе си, с цел разпространение високорисково наркотично вещество „хероин”,окомплектовано в 35 броя хартиени пликчета /дози/ и в полиетиленов плик насипно, с общо нетно тегло 2.8122 гр. със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент диацетилморфин „ДАМ”, както следва: 1.4061 гр. – 65% тегловни и 1.4061 гр- 40 % тегловни, на обща стойност 351.53 лева и високорисково наркотично вещество „амфетаминснетно тегло 0.453 гр. със съдържание на активен компонент амфетамин 4 % тегловни на обща стойност 13.59 лева, като общата стойност на държаните  наркотични вещества  е 365.12 лева, както и за това, че в периода отначалото на м.март 2009 г до 13.04.2009г. в гр.Пазарджик при условията на продължавано престъпление и  е разпространил на М. Л. В. и на З. В. О. и двамата от гр. Пазарджик, високорисково наркотично вещество „хероин” под  формата на хартиени пакетчета тип „писмо, както следва:

-за периода от началото на м.март 2009г до 13.04.2009г. в гр.Пазаджик е разпространил чрез продажба на М. Л. В. от гр.Пазарджик високорисково наркотично вещество „Хероин” – 35 бр.дози под формата на хартиени пакетчета тип „писмо” с общо нетно тегло 1.253 грама на обща стойност 112.77 лева

         -за периода от 06.04.2009г до 12.04.2009г. в гр.Пазарджик е разпространил чрез продажба на З. В. О. от гр.Пловдив високорисково наркотично вещество „хероин” 8 бр. дози под формата на хартиени пакетчета тип „писмо” с общо нетно тегло 0.2864 грама на обща стойност 25.776 лева

От субективна страна е налице пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици, като подс.  е съзнавал, че без надлежно разрешително държи високорискови наркотични вещества, като е осъществена и специалната цел на престъпния състав – разпространение и разпостраняване на същите.

Авторството на деянието се доказа по един несъмнен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства. Безспорно доказани са и останалите обстоятелства за времето, мястото и начина на извършване на  престъплението. При определяне на наказанието което следва да се наложи на подсъдимият  за извършеното от него престъпно деяние съдът се ръководи от изискванията на чл.36 от НК относно целите на наказанието и чл.54и следв. от НК при неговата индивидуализация. Съдът отчете обществената опасност на деянието,която е  висока.,като смекчаващи отговорността  обстоятелства - младата възраст,че се ползва с добри характеристични данни по местоживеене, че се е подложил на лечение,а от друга страна, съдът отчете като отегчаващо отговорността съдебното му минало.

Като прецени всички обстоятелства съдът,а и при спазване на разпоредбата на  чл.373 ал.2 от НПК,при индивидуализиране на наказанието съдът,приложи разпоредбата на чл.55 ал.1 т.1 от НК като определи наказанието лишаване от свобода ,под минимума/ от пет години / ,посочен в осъществения престъпен състав.При това положение съдът  наложи на подсъдимият  наказание в размер на две години и шест  месеца лишаване от свобода,който размер така се явява съответен на извършеното престъпление. Настоящият съдебен състав прецени, че за постигане целите на наказанието, не се налага на подсъдимият да бъде наложено и кумулативно предвиденото в санкционната част на разпоредбата на чл. 354а, ал. 2 от НК наказание "глоба" и на основание чл. 55, ал. З от НК не наложи на подсъдимият наказание от този вид.

В конкретният случай съдът прие,че целите на наказанието ,няма да се постигнат с приложението на института на условното осъждане по отношение на подсъдимият.

Съобразявайки двете  цели на наказанието - както индивидуалната, така и общата превенция,а и за да се предизвикат съответни положителни промяни в съзнанието на подсъдимия ,за да спазва законите и добрите нрави, и за  да се въздействува възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото, е наложително подсъдимият да изтърпи  ефективно наказанието две години и шест месеца лишаване от свобода.

На основание чл. 61 т. 3 във връзка с чл. 59 ал. 1 от ЗИНЗС  се определи на подс. Н. ОБЩ първоначален режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, като същият бъде настанен в Затворническо общежитие от открит тип.

На основание чл. 59 ал. 1 от НК се приспадна предварителното задържане под стража, считано от 14.04.2009 година до 09.07.2009 година в размер на два месеца и 25 дни .

С оглед разпоредбата на   чл. 354а ал. 6 от НК намиращите се наркотични вещества в ЦМУ и описани в ППП от 21.05.2009 година се отнемат в полза на държавата ,а по отношение на ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото се постанови телефон марка „Нокиа” с ИМЕИ:354184022477958 – да се върне на лицето предало същия с протокол за доброволно предаване от 13.04.2009 година М. Л. В., а 1 бр.цигарена кутия с надпис „Виктори”, с три броя части от блистери, хартиени опаковки на наркотичните вещества приложени в делото да бъдат унищожени.

С оглед осъдителната присъда в тежест на подсъдимият се възлагат и направените по делото разноски в размер на160 лева. 

По изложените съображения съдът постанови присъдата си и изготви мотивите си към нея.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: