Пазарджишки окръжен съд
 Насрочени дела
Наказателни
Граждански
Търговски
 
 
 
 

Главна
Контакти
English
 
График на насрочените дела в Окръжен съд гр.Пазарджик
 
Август 2008г. - Наказателни съдебни актове
ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПАЗАРДЖИК - СЪДЕБНИ АКТОВЕ

ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПАЗАРДЖИК
Справка за съдебни актове
за периода от 01.08.2008г. до 31.08.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 473/2008, II състав Гл.II. Причиняване на смърт по непредпазливост - чл.123 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Т.А.К. Председател и докладчик: Г.Щ.В.  Споразумение от 04.08.2008г., в законна сила от 04.08.2008г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, което е в следния смисъл:
ПОДС. Т.А.К. - роден на *г. в гр.В, живущ ***, българин, бълг.гр., неженен, със средно образование, безработен, осъждан - реабилитиран, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.01.2008г. в гр. Велинград е причинил смърт по непредпазливост на баща си А. Т.К. с ЕГН ********** *** в следствие на умишлено нанесена лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето, като деянието е извършено в състояние на силно раздразнение, предизвикано от пострадалия с насилие, поради което на осн. чл. 124 ал. 2 от НК във вр. с ал. 1 пр. 3 от НК и чл. 54 от НК му налага наказание от ТРИ МЕСЕЦА И 16 ДНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн. чл. 45 ЗИН определя на подсъдимия "ЛЕК" първоначален режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.
На осн. чл. 59 ал. 1 от НК зачита предварителното задържане на подсъдимия считано от 09.01.08 до 24.04.08г.
Осъжда подсъдимия със снета по-горе самоличност да заплати направените по делото разноски в размер на *лв.
Съдът намира, че с оглед на така постигнато споразумение наказателното производство следва да се прекрати, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА НОХД № 473/2008г по описа на Пазарджишкия окръжен съд.
Определението е окончателно.

Т.А.К.
 
2 ВЧНД No 569/2008, II състав ВЧНД С.И.М.   Докладчик: Г.Щ.В.  Определение от 04.08.2008г.
Потвърждава
 
3 НОХД No 572/2008, III състав Гл.V. Грабеж - чл.199 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК З.З.А. Председател и докладчик: И.А.Д.  Присъда от 12.08.2008г., в законна сила от 01.09.2008г.
ПРИЗНАВА подсъдимия З.З.А., роден на *г. в гр.Б, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, безработен, с начално образование и ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.12.2007 г. в гр.Б. е отнел от владението на С.Б. *** вещ с намерение противозаконно да я присвои - мобилен телефон "Нокия" 6610 на стойност 45 лева, без съгласието на собственика, като деянието е извършено при условията на "опасен рецидив", поради което и на основание чл. 196 ал.І т.1 във връзка с чл. 194 ал.І, чл. 29 ал.І буква "б"от НК във връзка с чл. 55 ал.І т.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл. 47 ал.І буква "б" от ЗИН определя СТРОГ първоначален режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.
ПРИЗНАВА подсъдимия З.А. за НЕВИНОВЕН и го ОПРАВДАВА по обвинението че е извършил престъплението при условията на чл. 199 ал.І т.4 във връзка с чл. 198 ал.І и ал.ІV и чл. 29 ал.І букви "а" и "б" от НК.
ОСЪЖДА се подсъдимия А. да заплати сторените по делото разноски в размера на 60 лева в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Окръжен съд - Пазарджик.
З.З.А.

 
4 ЧНД No 608/2008, V състав Чл.223 НПК - разпит на свидетел     Председател и докладчик: К.Л.П.  Протокол от 04.08.2008г.
РАЗПИТА ПРОВЕДЕН
 
5 ВЧНД No 614/2008, II състав ВЧНД ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Г.Д.Д. Председател: Н.И.Т.
Докладчик: И.А.Д. 
Определение от 12.08.2008г.
Потвърждава определението на Пазарджишкия окръжен съд поЧНД № 1755/08 г.
 
6 ЧНД No 615/2008, I състав Чл.161 НПК - претърсване, изземване ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК   Докладчик: К.Л.П.  Определение от 06.08.2008г.
7 ЧНД No 616/2008, II състав Чл.222 НПК - разпит на обвиняем ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ Ф.Н.Д. Председател и докладчик: Г.Щ.В.  Определение от 08.08.2008г.
Прекратено
 
8 ЧНД No 617/2008, II състав Чл.223 НПК - разпит на свидетел ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ   Председател и докладчик: Г.Щ.В.  Определение от 08.08.2008г.
Прекратява делото, . Определението е окончателно.
 
9 ЧНД No 618/2008, V състав Чл.64 НПК - вземане на МНО "Задържане под стража" ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Ф.Н.Д. Председател и докладчик: К.Л.П.  Определение от 08.08.2008г.

 
10 НОХД No 620/2008, III състав Гл.VIII. Превишаване на власт - чл.282-283 "б" НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Б.Д.Б. Председател и докладчик: И.А.Д. 

Споразумение от 13.08.2008г., в законна сила от 13.08.2008г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение, според което Б.Д.Б. - роден на*г. в гр.П, жител и живущ ***, българин, български гражданин, женен, със средно специално образование, неосъждан, , ЕГН- **********,
СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че при условията на продължавано престъпление за периода от 05.04.2008 г 18.04.2008г. в гр.Пазарджик, в качеството си на длъжностно лице - надзирател в Областно звено "Следствени арести" гр.П е нарушил служебните си задължения , визирани в "Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията /чл. 249 т. 3 от същия- "Служителите от надзорно-охранителния състав не могат да сключват с лишените от свобода и задържаните под стража лица, както и с близките им, каквито и да е сделки и да приемат от тях подаръци"; т. 6 - "посредничат за създаване на неправомерни връзки между лишените от свобода и задържаните под стража лица, между тях и други граждани, както и да им вършат други услуги" и т. 9 "…да посещават семействата на лишените от свобода и задържаните под стража лица без разрешение от съответния началник / в "Инструкция за особеностите на пост № 2 и задълженията на постовия служител от надзорно-охранителния състав в Следствен арест - гр.Пазарджик при Областно звено "Следствени арести" - Пазарджик " /Раздел ІV т. 4- На постовия надзирател се забранява да сключва със задържаните под стража лица и близките им каквито ида е сделки ида приема от тях подаръци" , т. 7 - "Да посредничи за създаване на неправомерни връзки между задържаните под стража лица, между тях и други граждани, както и да им върши услуги", т. 10 - "Да посещава семесйтвата на задържаните под стража лица" ,/както и в "Инструкция за особеностите на пост № 2 и задълженията на постовия служител от надзорно-охранителния състав в Следствения арест- гр.Пазарджик при Областно звено "Следствени арести"- П" /Раздел ІV т. 3 - "На постовия надзирател се забранява да влиза в контакт със задържаните лица, както и да приема, съхранява, предава вещи и кореспонденция от и за тях"./, с цел да набави за себе си и за другиго- Г. Д. ***, понастоящем намиращ се в Областно звено "Следствени арести" гр.П с постоянна мярка за неотклонение "Задържане под стража" , облага/предоставял му е възможност да влиза в контакт със съпругата му М.З., посредством предоставяне на мобилен апарат и внасяне на кореспонденция от З. на З. и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици от неимуществен характер, а именно загуба на доверието на гражданите на РБългария към служителите, работещи към ОЗ "СА" П. - ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл. 282 ал. 1 във вр. с чл. 26 от НК.поради което на подс. Б. се налага наказание "Глоба в размер на *лева".
На основание чл. 37 ал. 1 т. 6 от НК лишава обвиняемия от право да заема държавна длъжност, а именно надзирател в ОЗ "СА " за срок от 6 месеца.
След влизане в сила на спораозумението иззетите веществени доказателства, подробно описани в заключителното постановлеине на досъдебното производство, а именно мобилен телефон Ериксон със СИМ карта, мобилен телефон Нокия 1200 с ъс СИМ карта и мобилен телефон Сони Ериксон със СИМ карта да бъдат върнати на обв. Б., а мобилен телефон "Самсунг" да бъде върнат на М. З.
Б.Д.Б.

11 ЧНД No 623/2008, III състав Чл.223 НПК - разпит на свидетел ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЛИЦИЯ"   Председател и докладчик: И.А.Д.  Протокол от 11.08.2008г.
разпитът проведен
 
12 НОХД No 625/2008, III състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК А.Ф.М. Председател и докладчик: И.А.Д.  Споразумение от 13.08.2008г., в законна сила от 13.08.2008г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Окръжна прокуратура Пазарджик, подс. А.Ф.М.,с ЕГН **********, роден на * г. в гр.С., П. област, българин, български гражданин, женен, неосъждан,със средно образование, на работа в Англия, с адрес ***, се признава за виновен в това, че : 1/ При условията на продължавано престъпление,за периода от края на м.септември 2003 год. до 27.10.2003 год., в местностите "Кръста" и "Свинар", в землището на гр.Стрелча,Пазарджишка област, в качеството му на длъжностно рице-горски стражар,към РУГ - П., е използувал служебното си положение, за да набави за себе си противозаконна облага в размер на * лв, като е организирал незаконна сеч,вземане и извозване на 52 куб.м. дъбови дърва от отдели 402ж и 524г от Държавния горски фонд към ДЛ/сега ДГС/ - гр. П*,като щетата е възстановена до образуване на делото в съда- престъпление по чл. 283 във връзка с чл.26 ал.1 от НК ., като на основание чл.78 а ал.1 от НК се освобождава от наказателна отговорност,като му се налага административно наказание "глоба" в размер на 600 лв.; 2/ При условията на продължавано престъпление,за периода от края на месец септември 2003 год. до 27-10.2003 год.,в местностите "Кръста" и "Свинар",в землището на гр.Стрелча,в отдели 402ж и 524г на Държавен горски фонд към ДЛ - П/сега ДГС/, без редовно писмено позволително е отсякал,взел и извозил 52 куб.м. дъбови дърва,като с това е причинил немаловажни вреди,в размер на *лв. на ДЛ,като щетата е възстановена до образуване на делото в съда - престъпление по чл.235 ал.1 във връзка с чл.26 ал.1 и чл.2 ал.1,поради което и във връзка с чл.55ал.1 т.2 от НК,му се определя наказание "глоба" в размер на * лв.
Осъжда се подс. А.Ф.М. да заплати сторените по делото разноски в размер на * лв. за вещо лице на досъдебното производство.
А.Ф.М.

 
13 ВЧНД No 627/2008, II състав ВЧНД Г.Г.Ц.   Докладчик: И.А.Д.  Определение от 14.08.2008г.
Потвърждава
 
14 ЧНД No 631/2008, III състав Чл.223 НПК - разпит на свидетел ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЛИЦИЯ"   Председател и докладчик: И.А.Д.  Протокол от 13.08.2008г., в законна сила от 13.08.2008г.
РАЗПИТЪТ ПРОВЕДЕН
 
15 ЧНД No 632/2008, III състав ЗЕЕЗА ЗАКОН за екстрадицията и Европейската заповед за арест СЪД НА ТУРИНИ ИТАЛИЯ   Докладчик: И.А.Д.  Определение от 13.08.2008г.

 
16 ВЧНД No 638/2008, IV състав ВЧНД   ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Докладчик: К.С.С.  Определение от 20.08.2008г.
Oтменя ОТМЕНЯ определение №25 от 17.06.08г по ЧНД№257/08г на РС Велинград
Прекратява производството по ЧНД№257/08г на РС Велинград .
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно.

 
17 ЧНД No 639/2008, IV състав Чл.223 НПК - разпит на свидетел ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЛИЦИЯ"   Председател и докладчик: К.С.С.  Протокол от 18.08.2008г., в законна сила от 18.08.2008г.
РАЗПИТА ПРОВЕДЕН
 
18 ВЧНД No 640/2008, IV състав ВЧНД В.П.Н.   Председател: П.Д.Я.
Докладчик: К.С.С. 
Определение от 19.08.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА определение от 13.08.2008 год. По ЧНД №1814/2008 год. На РС - Пазарджик.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване .

 
19 ЧНД No 653/2008, I състав Чл.223 НПК - разпит на свидетел ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЛИЦИЯ"   Председател и докладчик: К.С.С.  Протокол от 21.08.2008г., в законна сила от 21.08.2008г.
РАЗПИТА ПРОВЕДЕН
 
20 ЧНД No 654/2008, I състав Чл.223 НПК - разпит на свидетел ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЛИЦИЯ"   Председател и докладчик: К.С.С.  Протокол от 21.08.2008г., в законна сила от 21.08.2008г.
РАЗПИТА ПРОВЕДЕН
 
21 ЧНД No 655/2008, IV състав Чл.223 НПК - разпит на свидетел ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЛИЦИЯ"   Председател и докладчик: К.С.С.  Протокол от 21.08.2008г., в законна сила от 21.08.2008г.
разпита проведен
 
22 ЧНД No 656/2008, V състав Чл.161 НПК - претърсване, изземване ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК   Докладчик: К.С.С.  Определение от 21.08.2008г.

 
23 ЧНД No 657/2008, I състав Чл.161 НПК - претърсване, изземване ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК   Докладчик: К.С.С.  Определение от 21.08.2008г., в законна сила от 21.08.2008г.

 
24 ЧНД No 658/2008, IV състав Чл.161 НПК - претърсване, изземване ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК   Докладчик: К.С.С.  Определение от 21.08.2008г.


 
25 ЧНД No 659/2008, IV състав Чл.222 НПК - разпит на обвиняем ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЛИЦИЯ" Л.Е.Д. Председател и докладчик: К.С.С.  Протокол от 22.08.2008г., в законна сила от 22.08.2008г.
РАЗПИТА ПРОВЕДЕН
 
26 ЧНД No 660/2008, IV състав Чл.222 НПК - разпит на обвиняем ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЛИЦИЯ" К.П.К. Председател и докладчик: К.С.С.  Протокол от 22.08.2008г., в законна сила от 22.08.2008г.
РАЗПИТА ПРОВЕДЕН
 
27 ЧНД No 661/2008, IV състав Чл.223 НПК - разпит на свидетел ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЛИЦИЯ"   Председател и докладчик: К.С.С.  Протокол от 22.08.2008г., в законна сила от 22.08.2008г.
РАЗПИТА ПРОВЕДЕН
 
28 ВЧНД No 664/2008, III състав ВЧНД И.О.В.   Председател и докладчик: В.М.  Определение от 28.08.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА определение на Пазарджишкият районен съд от 22.08.08 г. по ЧНД № 1862/08г., по описа на същият съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 
29 ЧНД No 665/2008, I състав Чл.164 НПК - обиск ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК   Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 27.08.2008г., в законна сила от 27.08.2008г.
30 ЧНД No 666/2008, I състав Чл.223 НПК - разпит на свидетел РПУ ВЕЛИНГРАД   Председател и докладчик: Н.И.Т.  Протокол от 27.08.2008г.
разпита проведен
 
31 ЧНД No 668/2008, I състав Чл.61, ал.5 НПК - изменение на МНО "Парична гаранция"   К.П.К. Докладчик: Б.А.И.  Определение от 28.08.2008г., в законна сила от 28.08.2008г.
Определението е окончателно.
 
32 ЧНД No 670/2008, I състав Чл.223 НПК - разпит на свидетел РПУ ВЕЛИНГРАД   Председател и докладчик: Н.И.Т.  Протокол от 28.08.2008г., в законна сила от 28.08.2008г.
разпита проведен
 
33 ЧНД No 671/2008, I състав Чл.223 НПК - разпит на свидетел РПУ ПАЗАРДЖИК И.Н.П. Председател и докладчик: Н.И.Т.  Протокол от 28.08.2008г., в законна сила от 28.08.2008г.
РАЗПИТА ПРОВЕДЕН
 
34 ЧНД No 672/2008, I състав Чл.223 НПК - разпит на свидетел РПУ ПАЗАРДЖИК И.Н.П. Председател и докладчик: Н.И.Т.  Протокол от 28.08.2008г., в законна сила от 28.08.2008г.
РАЗПИТА ПРОВЕДЕН
 
35 ЧНД No 673/2008, I състав Чл.223 НПК - разпит на свидетел РПУ ПАЗАРДЖИК   Председател и докладчик: Н.И.Т.  Протокол от 28.08.2008г., в законна сила от 28.08.2008г.
РАЗПИТА ПРОВЕДЕН
 
36 ЧНД No 674/2008, I състав Чл.64 НПК - вземане на МНО "Задържане под стража" ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК И.Н.П. Председател и докладчик: Н.И.Т.  Определение от 29.08.2008г.


 
37 ЧНД No 675/2008, I състав Чл.64 НПК - вземане на МНО "Задържане под стража" ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Л.И.И. Председател и докладчик: В.М.  Определение от 29.08.2008г.