Пазарджишки окръжен съд
 Насрочени дела
Наказателни
Граждански
Търговски
 
 
 
 

Главна
Контакти
English
 
График на насрочените дела в Окръжен съд гр.Пазарджик
 
Септември 2008г. - Наказателни съдебни актове
ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПАЗАРДЖИК - СВЪРШЕНИ ДЕЛА

Справка за свършените дела
за периода от 01.09.2008г. до 30.09.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 986/2007, IV състав Гл.V. Грабеж - чл.199 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Г.Е.А.,
С.Я.М.
Председател и докладчик: И.А.Д.  Определение от 09.09.2008г.
Оставя без уважение молбата на Г.Е.А. за определяне на едно общо най-тежко наказание. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15 дневен срок от днес пред ПАС.
 
2 ВНОХД No 267/2008, II състав Жалби, протести, частни жалби и протести В.А.В.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
  Председател: Г.Щ.В.
Докладчик: И.А.Д. 
Определение от 16.09.2008г.
Прекратява дело № 267/08 година по описа на Пазарджишкият окръжен съд и обявява за влязла в сила присъда № 12 от 12.02.2008 година по НОХД № 453/07 г. на Пещерският районен съд.
 
3 НОХД No 343/2008, VI състав Гл.XI. Причиняване на смърт в транспортта - чл.343 ал.1б."в" и ал.2б."б" ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК К.И.Я. Председател и докладчик: К.Л.П.  Присъда от 09.09.2008г.
ПРИЗНАВА подсъдимият К.И.Я. роден в гр. Пловдив, българин, български гражданин, вдовец, не осъждан, със средно образование, пенсионер, ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на 19.10.2006 година на АМ "Тракия" в района на 71 километър посока гр. София - гр. Пловдив при управление на МПС лек автомобил "Алфа Ромео 145" , негова собственост, като нарушил правилата за движение по пътищата чл. 20 ал. 1 и ал. 2 от ЗДвП, и чл. 25 ал. 1 от ЗДвП, по непредпазливост е причинил смъртта на П. А., гражданин на Германия, като на основание чл. 15 от НК го ОПРАВДАВА по обвинението за престъпление по чл. 343 ал. 1 б. "в" във връзка с чл. 342 ал. 1 от НК във връзка с чл. 20 ал. 1 и 2 от ЗДвП и във връзка с чл. 25 ал. 1 от ЗДвП.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протестиране в 15 дневен срок от днес пред ПАС.
4 ВНЧХД No 406/2008, II състав ВНЧХД Р.Г.Г. А.С.Б. Председател: Г.Щ.В.
Докладчик: И.А.Д. 
Присъда от 16.09.2008г.

 
5 ВНОХД No 465/2008, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести С.Я.Ж. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Председател: И.Б.П.
Докладчик: Г.В.К. 
Решение от 12.09.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА присъда № 28/16.05.2008 г., постановена по н.о.х.д. № 182/2008 г. по описа на Пещерския районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 
6 ВНОХД No 477/2008, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести П.И.К. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Председател: И.Б.П.
Докладчик: Д.П.П. 
Решение от 12.09.2008г.
ИЗМЕНЯ присъда № 296 от 26.05.2008г., постановена по НОХД № 6/2008г., на Пазарджишкия районен съд в частта, с която на подсъдимия П.И.К., е наложено наказание лишаване от свобода за срок от пет години, като
НАМАЛЯВА срока на лишаването от свобода на две години.
ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.
Решението не подлежи на обжалване и протест.
 
7 ВНОХД No 494/2008, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести В.Д.Ч. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Председател: И.Б.П.
Докладчик: Д.П.П. 
Решение от 12.09.2008г.
Пoтвърждава присъдата ПОТВЪРЖДАВА присъда № 135 от 29.05.2008 г., постановена по НОХД № 74/2008г., на Панагюрския районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.
8 ВНЧХД No 515/2008, I състав ВНЧХД В.И.Т. Г.З.П. Председател и докладчик: И.Б.П.  Присъда от 09.09.2008г.
Отменя присъдата изцяло-произнася нова присъда ОТМЕНЯВА изцяло присъда № 311/29.05.2008 г. постановена по НЧХД № 252/2008 г. на Пазарджишкия районен съд, вместо което ПРИЗНАВА подсъдимия Г. З. П., роден в гр.Пазарджик, българин, български гражданин, женен, със средно образование, земеделски производител, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.12.2007 г. около 17.00 часа, в с.Добровница област Пазарджишка е причинил на В.И.Т. телесна повреда изразяваща се в причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето, поради което и на основание чл. 130 ал.ІІ от НК във връзка с чл. 78-А от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 500 лева платима в полза на Държавата, по сметка на бюджета на Съдебната власт.
ОСЪЖДА подсъдимия Г. З. П. да заплати на В.И.Т. сумата от 300 лева представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди ведно със законната лихва считано от 09.12.2007 г., до окончателното изплащане, като до размера на 2000 лева отхвърля предявения граждански иск.
ОСЪЖДА подсъдимия Г. З. П. да заплати на В.И.Т. сумата от 277 лева разноски по делото.
ОСЪЖДА подсъдимия Г. З.П. да заплати по сметка на Окръжен съд Пазарджик държавна такса в размер на 20 лева. 
9 ВНОХД No 516/2008, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести П.С.В.,
В.С.Б.
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик: И.Б.П.  Решение от 11.09.2008г.
Пoтвърждава присъдата
 
10 НОХД No 518/2008, III състав Гл.XI. Палеж - чл.330 ал.2 и 3 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК К.С.П. Председател и докладчик: И.А.Д.  Присъда от 10.09.2008г.

 
11 НОХД No 520/2008, IV състав Прест. п/в паричната и кредитната с-ма чл.243-252НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК П.П.Р. Председател и докладчик: К.С.С.  Присъда от 12.09.2008г., в законна сила от 30.09.2008г.
12 ВНЧХД No 525/2008, II състав ВНЧХД С.Д.М. Х.Д.П.,
Д.Х.Н.
Председател: Г.Щ.В.
Докладчик: К.Л.П. 
Определение от 16.09.2008г.
Прекратява делото и връща същото на РС Пазарджик
 
13 ВНЧХД No 530/2008, I състав ВНЧХД Г.Й.Д. А.Л.М. Председател: И.Б.П.
Докладчик: К.С.С. 
Решение от 11.09.2008г.
Пoтвърждава присъдата ПОТВЪРЖДАВА присъда № 487 от 14.09.07г по НДЧХ№2306/06г на Пазарджишкият районен съд.
Решението на съда е окончателно. 
14 ВНОХД No 544/2008, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести О.Р.Й.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
  Председател и докладчик: И.Б.П.  Решение от 12.09.2008г.
Пoтвърждава присъдата
 
15 ВЧНД No 545/2008, I състав ВЧНД Б.М.К.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
  Председател: И.Б.П.
Докладчик: К.С.С. 
Решение от 11.09.2008г.
Потвърждава ОТМЕНЯВА протоколно определение№440 от 17.06.08г постановено по ЧНД №1241/08г на Пазарджишкият РС досежно приложението на разпоредбата на чл.24 от НК
ПОТВЪРЖДАВА определението в останалата му част.
Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване 
16 ВНЧХД No 553/2008, I състав ВНЧХД А.Й.Г. К.Г.В. Председател: И.Б.П.
Докладчик: К.С.С. 
Решение от 11.09.2008г.
Пoтвърждава присъдата ПОТВЪРЖДАВА присъда № 357 от 23.06.08г по НДЧХ№2245/07г на Пазарджишкият районен съд.
Решението на съда е окончателно

 
17 ВНОХД No 554/2008, II състав Жалби, протести, частни жалби и протести И.С.Т. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик: Г.Щ.В.  Решение от 25.09.2008г.
Пoтвърждава присъдата
 
18 НАХД No 570/2008, V състав Административни дела   А.И.П.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Председател и докладчик: К.Л.П.  Решение от 24.09.2008г., в законна сила от 10.10.2008г.

 
19 НОХД No 573/2008, II състав Гл.XI. Пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества - чл.354а, 354б и чл.354в, ал.2-4 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК С.Й.Й.,
В.П.П.
Председател и докладчик: Г.Щ.В.  Споразумение от 26.09.2008г., в законна сила от 26.09.2008г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните което е в следният смисъл:
Подсъдимият С.Й.Й. роден в гр. Велинград, български гражданин, не женен, осъждан - реабилитиран, със средно образование, безработен, СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че през периода от 01.03.2006 г. до 12.01.2008г. в гр.Велинград при условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително е придобил и държал високорискови наркотични вещества, а именно кокаин - с общо количество 50 гр, нето тегло на обща стойност 4000 лева и 19.9157 гр. нето тегло амфетамин с определено съдържание на амфетамин 9 % на обща стойност 597.48 лева, като през периода от 01.03.2006г. до 01.03.2007г. е и разпространил високорисково наркотично вещество кокаин- 50 грама на стойност 4000 лева на О. Н.А. и през периода м.декември 2007 г. 12.01.2008г. е разпространил на В.П.П.чрез продажба високорискови наркотични вещества- 19.9157 гр нето тегло амфетамин с определено съдържание на амфетамин 9% на обща стойност 597.48 лева - ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл. 354а ал. 1 предложение 3-то, 4-то и 6-то във вр. счл. 26 ал. 1 от НК, поради което НА основание посоченият текст и във връзка с чл. 55 ал. 1 т. 1 и ал. 3 НК МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ от ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 46 ЗИН съдът ОПРЕДЕЛЯ на подс. С.Й. да изтърпи наказанието при "Общ" първоначален режим.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 59 ал. 1 НК ЗАЧИТА предварителното задържане на подс. Й. считано от 16.01.2008 година.
ПРИЗНАВА се подс. В.П.П. в гр. Велинград, български гражданин, не женен, осъждан, със средно образование, безработен ЗА ВИНОВЕН в това че при условията на продължавана дейност през м.декември 2007 г. в гр.Велинград без надлежно разрешение е придобил и до 12.01.2008г. е държал в дома си с цел разпространение високорискови наркотични вещества, както следва:
31.0269 гр.нето тегло марихуана на обща стойност 186.16 лева и със съдържание на активен компонент, тетрахидроканабинол, както следва:
-24.4116 гр.нето тегло марихуана със съдържание на активен компонент, тетрахидроканабинол .8% на стойност 146.47 лева
-0.5125 гр.нето тегло марихуана със съдържание на активен компонент, тетрахидроканабинол 1.6% на стойност 3.08 лева
-0.7380 гр.нето тегло коноп /марихуана/ със съдържание на активен компонент, тетрахидроканабинол 0.8% на стойност 4.43 лева
-0.500 гр.нето тегло коноп/марихуана/ със съдържание на активен компонент, тетрахидроканабинол 2.2% на стойност 3.00 лева
-0.5340 гр.нето тегло коноп/марихуана/ със съдържание на активен компонент, тетрахидроканабинол 1.2% на стойност 3.20 лева
-0.7419 гр.нето тегло коноп/марихуана/ със съдържание на активен компонент, тетрахидроканабинол 0.8% на стойност 4.45 лева
-0.6635 гр.нето тегло коноп/марихуана/ със съдържание на активен компонент, тетрахидроканабинол 1.6% на стойност 3.98лева
-0.7367 гр.нето тегло коноп/марихуана/ със съдържание на активен компонент, тетрахидроканабинол 1.2% на стойност 4.42 лева
-0.6520 гр.нето тегло коноп/марихуана/ със съдържание на активен компонент, тетрахидроканабинол 1.6% на стойност 3.91 лева
-0.7183 гр.нето тегло коноп/марихуана/ със съдържание на активен компонент, тетрахидроканабинол 1.2% на стойност 4.31 лева
-0.8184 гр.нето тегло коноп/марихуана/ със съдържание на активен компонент, тетрахидроканабинол 1.2% на стойност 4.91 лева, както и 19.9157 гр. нето тегло амфетамин на обща стойност 597.48 лева както следва:
-0.6635 гр нето тегло амфетамин с определено съдържание на амфетамин 9% на стойност 19.91 лева
-0.6243 гр нето тегло амфетамин с определено съдържание на амфетамин 9% на стойност 18.73 лева
-18.4867 гр нето тегло амфетамин с определено съдържание на амфетамин 9% на стойност 554.60 лева
0.1412 гр нето тегло амфетамин с определено съдържание на амфетамин 9% на стойност 4.24 лева и на 12.01.2008г. на публично място - до техникум по икономика и туризъм "Алеко Константинов" разпространил на Л. Н. чрез продажба високорисково наркотично вещество - марихуана с общо нето тегло 2.9254 грама на обща с тойност 17.55 лева и със съдържание на активен компонент, тетрахидроканабинол, както следва:
-0.7367 гр.нето тегло коноп /марихуана/ със съдържание на активен компонент, тетрахидроканабинол 1.2% ;
-0.6520 гр.нето тегло коноп /марихуана/ със съдържание на активен компонент, тетрахидроканабинол 1.6%
-0.7183 гр.нето тегло коноп /марихуана/ със съдържание на активен компонент, тетрахидро-канабинол 1.2%
-0.8184 гр.нето тегло коноп /марихуана/ със съдържание на активен компонент, тетрахидро-канабинол 1.2%- Престъпление по чл. 354а ал.2 изречение второ, предложение 3-то във връзка с ал. 1 предл. 3-то,4-то , 5-то и 6-то във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК, поради което и на основание посочените текстове и във връзка с чл. 55 ал. 1 т.- 1 и ал. 3 НК му НАЛАГА наказание от ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл. 46 от ЗИН ОПРЕДЕЛЯ подс. В.П. да изтърпи така наложеното му наказание при "ОБЩ" първоначален режим.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 59 ал. 1 НК ЗАЧИТА предварителното задържане на подсъдимият считано от 16.01.2008 година.
На основание чл. 112 ал. 2 НПК иззетите като веществени доказателства 1861,50 лева от дома на подс. П. след влизане в сила на настоящето споразумение да се върнат на собственика им.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 354 А ал. 6 НК ОТНЕМА в полза на Държавата 31,0269 грама марихуана и 0,6635 грама, 0,6243 грама, 18,4867 грама и 0,1412 грама амфетамин - предмет на престъплението.
ПОТВЪРЖДАВА взетата мярка по отношение на подсъдимите "Задържане под стража".
ОСЪЖДА всеки един от подсъдимите да заплати по 793 лева разноски по делото всеки един от тях.
С ОГЛЕД постигнатото споразумение, съдът намира, че наказателното производство по делото ще следва да бъде прекратено, с оглед на което
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА НОХД № 573/08 година по описа на Пазарджишкият окръжен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
 
20 НОХД No 590/2008, IV състав Гл.XI. Причиняване на смърт в транспортта - чл.343 ал.1б."в" и ал.2б."б" ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК М.С.Н. Председател и докладчик: К.С.С.  Присъда от 26.09.2008г. 
21 ВЧНД No 591/2008, I състав ВЧНД Б.А.П. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК,
ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА
Председател: И.Б.П.
Докладчик: К.С.С. 
Решение от 10.09.2008г.
Оставя в сила решението ПОТВЪРЖДАВА решение №412 от 06.06.2008 г. по ЧНД№1222/2008г Пазарджишкият районен съд.
Решението е окончателно.

 
22 ЧНД No 597/2008, V състав Чл.23, 25 и 27 от НК - комулация С.Б.Н. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик: К.Л.П.  Определение от 09.09.2008г., в законна сила от 25.09.2008г.
23 НОХД No 607/2008, V състав Гл.V. Грабеж - чл.199 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Г.Т.Д. Председател и докладчик: К.Л.П.  Присъда от 26.09.2008г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Т.Д., роден в гр. Пазарджик, българин, българско гражданство, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, в момента в Затвора Пазарджик, ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 09.05.2008 г. до 25.05.2008 г., в гр. Пазарджик, при условията на продължавано престъпление е отнел чужди движими вещи, както следва:
- на 09.05.2008 г., на ул. "К. Величков", един брой дамско кожено портмоне, на стойност 5.00 лв. и сумата от 60.00 лв., всичко на обща стойност 65.00 лв., от владението на Л.И.
- на 13.05.2008 г., в градската градина на Пазарджик, един бр. златен синджир, с дължина 50.00 см.,14 карата и тегло17 гр. и закачен на него златен кръст, 14 карата и тегло 5 гр., с общо тегло 22 гр., на обща стойност 635.80 лв., от владението на В.К.Д.
- на 21.05.2008 г., на ул."Патриарх Евтимий", един бр. златен синджир, 14 карата, с тегло 32.02 гр., на стойност 925.40 лв., от владението на Ц.Г.П.
- на 24.05.2008 г., на ул. "Екзарх Йосиф", един бр. златен синджир, 14 карата, с тегло 9.80 гр., на стойност 349.86 лв., от владението на Д.И.П.
- на 25.05.2008 г., на бул. "България", два бр. златни синджира, съответно единият с дължина 50 см., 14 карата и тегло 9 гр., със закачен за него златен кръст 14 карата и тегло 3 гр., с общо тегло 12 гр. и другият, с дължина 40 см., 14 карата и тегло 5 гр., на обща стойност 491.30 лв., от владението на Р.И.Д. с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила и деянието е извършено при условията на "опасен рецидив", поради което и на основание чл. 199, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 198, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 29 ал. 1, букви "а" и "б" от НК, във връзка с чл.55 ал.1 т.1 от НК, във връзка с чл.373 ал.2 от НПК и във връзка с чл.36 от НК, го ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода.
На основание чл.47 ал.1 б.Б от ЗИН, ОПРЕДЕЛЯ "СТРОГ" първоначален режим за изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода от подсъдимия Г.Д..
ОСЪЖДА подс.Г.Т.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати на В.К.Д. сумата от 635.80 лв., представляваща обезщетение за претърпените от нея имуществени вреди от престъплението грабеж /стойността на един брой златен синджир и един закачен на него кръст/, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на извършване на деянието - 13.05.2008 г., до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА подс.Г.Т.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати на Ц.Г.П. сумата от 925.40 лв., представляваща обезщетение за претърпените от нея имуществени вреди от престъплението грабеж /стойността на един брой златен синджир/, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на извършване на деянието - 21.05.2008 г., до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА подс.Г.Т.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати на Д.И.П. сумата от 349.86 лв., представляваща обезщетение за претърпените от нея имуществени вреди от престъплението грабеж /стойността на един брой златен синджир/, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на извършване на деянието - 24.05.2008 г., до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА подс.Г.Т.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати на Р.И.Д. сумата от 491.30 лв., представляваща обезщетение за претърпените от нея имуществени вреди от престъплението грабеж /стойността на два брой златни синджири/, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на извършване на деянието - 25.05.2008 г., до окончателното й изплащане.
ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства - мъжко камуфлажно яке с качулка, мъжка фланелка с къси ръкави червена на цвят и долнище на анцуг черно на цвят, да се върнат на подс.Г.Т.Д. след влизане на настоящата присъда в законна сила.
ОСЪЖДА подс.Г. Т.Д. да заплати сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 50 лв., по сметка на Пазарджишкия окръжен съд, както и да заплати в полза на държавата по сметка на бюджета на съдебната власт общо държавна такса върху уважените размери на гражданските искове в размер на 200 лв.
ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Пловдивския апелативен съд.
24 ВНОХД No 628/2008, II състав Жалби, протести, частни жалби и протести ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЕЩЕРА,
С.С.И.
Председател: Г.Щ.В.
Докладчик: И.А.Д. 
Определение от 30.09.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ВНОХД № 628/08 година по описа на Пазарджишкия окръжен съд.-
ОБЯВЯВА за влязла в сила присъда № 44 от 03.07.2008 година по НОХД № 227/08 година на Пещерският районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Прекратява делото
 
25 ВНОХД No 651/2008, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести Г.П.Г. А.Г.В.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Председател и докладчик: И.Б.П.  Решение от 30.09.2008г.
Пoтвърждава присъдата
 
26 ВНОХД No 662/2008, II състав Жалби, протести, частни жалби и протести   ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК,
Т.В.Т.
Председател: Г.Щ.В.
Докладчик: И.А.Д. 
Присъда от 30.09.2008г.
ОТМЕНЯВА изцяло присъда № 375/3.07.2008 г. по НОХД № 1090/08 г. на Пазарджишкия районен съд, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.В.Т. българин, български гражданин, със средно образование, разведен, осъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.05.2005 г. в гр.Пазарджик пред съд като свидетел по гр.д.№ 204/05 г. по описа на Пазарджишкия районен съд устно, съзнателно е потвърдил неистина, досежно обстоятелството, че през месец септември, 2003 г. пред Здравния пункт на с.Црънча, обл.Пазарджик се е срещнал с А.В. от с.с. и той лично му е казал, че се е подхлъзнал в м."Гръцката къща" в землището на с.Црънча ,обл.Пазарджик и по този начин сам се е наранил, поради което и на основание чл.290 ал.1 от НК и чл.54 от НК го осъжда на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66 ОТ НК, отлага изтърпяването на наложеното наказание за изпитателен срок от ТРИ години.
Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред ВКС на РБ, считано от днес.
 
27 ВНЧХД No 667/2008, II състав ВНЧХД Е.Г.П. Д.Г.М. Председател и докладчик: Г.Щ.В.  Определение от 30.09.2008г.
ОТМЕНЯВА изцяло присъда № 176/15.07.2008 г. по НЧХД № 414/07 г. на Панагюрският районен съд, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Г.М. български гражданин, женен, не осъждан, безработен ЗА ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2007 година в гр. Панагюрище е причинил на Е.Г.П. лека телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК - деяние по чл. 130 ал. 1 от НК, като на основание чл. 78 А ал. от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за това деяние, и му налага АДМИНИСТРАТИВНО наказание "ГЛОБА" в размер на 500 лева платима в полза на държавата по сметка на съдебната власт.
ОСЪЖДА Д.Г.М. със снета самоличност да заплати на Е.Г.П. с посочен адрес сумата от 600 /шестстотин/ лева представляваща обезщетение за претърпени не имуществени вреди заедно със законната лихва считано от 21.07.2007 година до окончателното изплащане на сумата, както и да заплати ДТ в полза на Държавата в полза на съдебната власт в размер на 2,40 лева, като в останалата част до пълният размер на претенцията за тези вреди - отхвърля иска.
ОСЪЖДА подс. М. със снета по-горе самоличност да заплати на Е.Г.П. и направените от нея разноски по делото в размер на 105 лева.
Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване.
 
28 ЧНД No 669/2008, I състав Чл.65 НПК - изменение на МНО "Задържане под стража" ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК,
А.Н.Г.
  Председател и докладчик: И.А.Д.  Определение от 04.09.2008г.
29 ВЧНД No 676/2008, I състав ВЧНД Д.Т.К.   Председател: П.Д.Я.
Докладчик: Е.П.С. 
Определение от 02.09.2008г.
Потвърждава определение на РС Пазарджик с което е взета мярка за неотклонение "задържане под стража " спрямо обв. Д.К.
 
30 ВЧНД No 677/2008, I състав ВЧНД В.Д.К.   Председател и докладчик: П.Д.Я.  Определение от 02.09.2008г.
Потвърждава определение на РС Пазарджик с което е взета мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обв. В.Д.К.
 
31 ЧНД No 678/2008, I състав Чл.223 НПК - разпит на свидетел ОДП ПАЗАРДЖИК   Председател и докладчик: И.А.Д.  Протокол от 01.09.2008г., в законна сила от 01.09.2008г.
Разпит проведен.
 
32 ЧНД No 679/2008, III състав Чл.223 НПК - разпит на свидетел РПУ ВЕЛИНГРАД Л.И.И. Председател и докладчик: И.А.Д.  Протокол от 01.09.2008г., в законна сила от 01.09.2008г.
Разпит проведен.
 
33 ЧНД No 680/2008, III състав Чл.223 НПК - разпит на свидетел РПУ ВЕЛИНГРАД   Председател и докладчик: И.А.Д.  Протокол от 01.09.2008г.
Разпит проведен.
 
34 ВЧНД No 681/2008, II състав ВЧНД ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Н.Д.К. Докладчик: И.А.Д.  Определение от 26.09.2008г.
По изложените съображения и на основание чл.243 ал.7 във връзка с чл.243 ал.5 т.2 от НПК съдът
О П Р Е Д Е Л И
ОТМЕНЯВА определение от 04.08.2008г. по ЧНД№ 1720/08г. на Пазарджишки районен съд Вместо което ПОТВЪРЖДАВА постановление от 07.07.2008г. на РП-Пазарджик по сл.д.№ 10/97г. по описа на ОДМВР-Пазарджик с което е прекратено наказателното производство водено против И.С.В. и П. Л. Л..
Определението е окончателно.

 
35 ВЧНД No 682/2008, III състав ВЧНД Д.К.С.   Докладчик: И.А.Д.  Определение от 05.09.2008г.
ОТМЕНЯВА определение от 17.06.2008г. по ЧНД№1328/08г. Пазарджишки районен съд е потвърдил НП от 07.12.06г. с което е прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 1486/06г. по описа на РПУ-Пазарджик .
ВРЪЩА делото на РП-Пазарджик за изпълнението на указанията в мотивите на определението.
Определението е окончателно.

 
36 ЧНД No 683/2008, III състав Чл.223 НПК - разпит на свидетел РПУ ПАЗАРДЖИК   Председател и докладчик: И.А.Д.  Протокол от 03.09.2008г., в законна сила от 03.09.2008г.
РАЗПИТА ПРОВЕДЕН
 
37 ЧНД No 684/2008, I състав Чл.223 НПК - разпит на свидетел ОДП ПАЗАРДЖИК   Председател и докладчик: И.А.Д.  Протокол от 03.09.2008г.
РАЗПИТА ПРОВЕДЕН
 
38 ЧНД No 685/2008, I състав Чл.222 НПК - разпит на обвиняем РПУ ПАЗАРДЖИК А.М.З. Председател и докладчик: И.Б.П.  Протокол от 03.09.2008г., в законна сила от 03.09.2008г.
РАЗПИТА ПРОВЕДЕН
 
39 ЧНД No 686/2008, III състав Чл.222 НПК - разпит на обвиняем ОДП ПАЗАРДЖИК Ф.Н.Д. Председател и докладчик: И.А.Д.  Протокол от 05.09.2008г., в законна сила от 05.09.2008г.
РАЗПИТ ПРОВЕДЕН.
 
40 ЧНД No 687/2008, I състав Чл.64 НПК - вземане на МНО "Задържане под стража" ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК А.М.З. Председател и докладчик: И.Б.П.  Определение от 05.09.2008г.
41 ЧНД No 688/2008, III състав Чл.223 НПК - разпит на свидетел ОДП ПАЗАРДЖИК И.А.Т. Председател и докладчик: И.А.Д.  Протокол от 05.09.2008г.
РАЗПИТ ПРОВЕДЕН.
 
42 ЧНД No 689/2008, III състав Чл.161 НПК - претърсване, изземване ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК   Докладчик: И.А.Д.  Определение от 05.09.2008г.
43 ВЧНД No 690/2008, II състав ВЧНД ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК,
К.В.Н.
П.С.П.,
Г.А.Д.,
П.К.Ш.
Председател и докладчик: Н.И.Т.  Определение от 09.09.2008г.


 
44 ВЧНД No 691/2008, II състав ВЧНД Г.Н.П.   Председател и докладчик: Н.И.Т.  Определение от 09.09.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ВНЧД № 690/2008 год. по описа на ПОС по отношение на обв.П. С.П. и П. К. Ш.
ПОТВЪРЖДАВА определение №576 / 05.09.2007 год. по ЧНД №1942/2008 год. по описа на РС - Пазарджик с което е взета мярка за неотклонение " подписка " по отношение на Г. А. Д. , К. В. Н. - обвиняеми по досъдебно производство №1155/2008 год. по описа на РПУ - Пазарджик.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 
45 ЧНД No 697/2008, I състав Чл.70 и чл.71 НК предсрочно освобождаване НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Г.И.Д.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Председател и докладчик: И.Б.П.  Определение от 15.09.2008г., в законна сила от 23.09.2008г.
46 ЧНД No 698/2008, I състав Чл.70 и чл.71 НК предсрочно освобождаване НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Р.Т.Д.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Председател и докладчик: И.Б.П.  Определение от 15.09.2008г., в законна сила от 23.09.2008г.


 
47 ЧНД No 699/2008, I състав Чл.70 и чл.71 НК предсрочно освобождаване НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Н.М.Н.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Председател и докладчик: И.Б.П.  Определение от 15.09.2008г., в законна сила от 23.09.2008г.
Уважава ОСВОБОЖДАВА УСЛОВНО ПРЕДСРОЧНО осъдения Н.М.Н. - роден на 28.10.1972 г. в гр.Чирпан, област Стара Загора, български гражданин, неженен, без образование, осъждан, ЕГН ********** , от остатъка на наказанието в размер на 10 месеца и 11 дни от определеното му общо наказание в размер на 3 години и 6 месеца с Определение от 28.02.2007 г. по ЧНД № 62/07 г. на РС гр.Хасково, с което съгласно чл.25,24 от НК е определено по присъди по НОХД № 407/06 г. на РС гр.Димитровград - 2 г.10 м., НОХД № 74/06 г. на РС гр.Харманли - 3 м., НОХД № 419/06 г. на РС гр.Димитровград - 2 г.9 м., НОХД № 19/06 г. на РС гр.Хасково - 2 г., като УСТАНОВЯВА изпитателен срок в размер на ДЕСЕТ МЕСЕЦА И 11 ДНИ.
ПРЕПИС от определението да се изпрати на Затвора гр. Пазарджик за сведение и изпълнение, на Наблюдателната комисия при Общински съвет гр.Димитровград и на РС гр.Чирпан за отразяване в бюлетина за съдимост.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред Пловдивският Апелативен съд.
ДОПУСКА предварително изпълнение на определението.

 
48 ЧНД No 700/2008, I състав Чл.70 и чл.71 НК предсрочно освобождаване НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Х.Н.П.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Председател и докладчик: И.Б.П.  Определение от 15.09.2008г., в законна сила от 23.09.2008г.

 
49 ЧНД No 701/2008, I състав Чл.70 и чл.71 НК предсрочно освобождаване НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Г.Б.Г.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Председател и докладчик: И.Б.П.  Определение от 15.09.2008г., в законна сила от 23.09.2008г.

 
50 ЧНД No 702/2008, I състав Чл.70 и чл.71 НК предсрочно освобождаване НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК И.И.В.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Председател и докладчик: И.Б.П.  Определение от 15.09.2008г., в законна сила от 23.09.2008г.
51 ЧНД No 703/2008, I състав Чл.70 и чл.71 НК предсрочно освобождаване НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Н.С.Н.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Председател и докладчик: И.Б.П.  Определение от 15.09.2008г., в законна сила от 23.09.2008г.
.

 
52 ЧНД No 704/2008, I състав Чл.70 и чл.71 НК предсрочно освобождаване НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК А.Д.М.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Председател и докладчик: И.Б.П.  Определение от 15.09.2008г., в законна сила от 23.09.2008г.
53 ЧНД No 705/2008, IV състав Чл.223 НПК - разпит на свидетел РПУ ВЕЛИНГРАД Ц.Г.Х. Председател и докладчик: К.С.С.  Протокол от 10.09.2008г., в законна сила от 10.09.2008г.
разпитът проведен
 
54 ЧНД No 706/2008, IV състав Чл.223 НПК - разпит на свидетел ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЛИЦИЯ"   Председател и докладчик: К.С.С.  Протокол от 10.09.2008г., в законна сила от 10.09.2008г.
разпитът проведен
 
55 ВЧНД No 707/2008, I състав ВЧНД ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Н.Е.К. Докладчик: И.Б.П.  Определение от 19.09.2008г.
Потвърждава
 
56 ЧНД No 708/2008, III състав Чл.23, 25 и 27 от НК - комулация ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК К.Р.Ч. Председател и докладчик: И.А.Д.  Определение от 26.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИ молбата на К.Р.Ч. за определяне на едно общо най-тежко наказание по присъди по НОХД № 1/87г. на РС Пещера, НОХД № 142/92 г. на Софийски военен съд, НОХД № 61/96г. и НОХД № 107/90г. на РС Пещера заедно с определеното общо наказание по ЧНД № 66/08г. на АС Пловдив. Определението подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред АС Пловдив.
К.Р.Ч.
 
57 ЧНД No 709/2008, I състав Чл.62, ал.2 НПК - вземане на МНО "Домашен арест" ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК К.П.К. Председател и докладчик: И.Б.П.  Определение от 12.09.2008г.

 
58 ЧНД No 712/2008, II състав Чл.444 НПК - отмяна зачитането на раб.дни при лишаване от свобода НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК В.Т.К.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Председател и докладчик: Г.Щ.В.  Определение от 26.09.2008г., в законна сила от 04.10.2008г.

 
59 ВЧНД No 713/2008, I състав ВЧНД ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК   Докладчик: И.Б.П.  Определение от 26.09.2008г.
ОТМЕНЯВА определение № 19 от 02.09.2008 г. постановено по ЧНД № 303/2008 г. на Пещерския РС,като ПОТВЪРЖДАВА постановлението на прокурор от РП Пещера от 14.08.2008 г. за прекратяване на ДП дознание № 311 зм/2008 г. по описа на РПУ Пещера
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Oтменя
 
60 ВЧНД No 714/2008, V състав ВЧНД Т.Н.Ш.   Докладчик: К.Л.П.  Определение от 23.09.2008г.
О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ Разпореждане от 19.08.2008 година на Панагюрския районен съд,с което е върната тъжбата на Т.Н.Ш. /04.07.2008 година,и допълнително представените към нея втора тъжба от 17.07.2008 година и молба от 13.08.2008 година,като незаконосъобразно.
ВРЪЩА тъжбата на Т.Н.Ш. /04.07.2008 година,и допълнително представените към нея втора тъжба вх.№373 от 17.07.2008 година,молба от 04.08.2008 година и молба от 13.08.2008 година от 17.07.2008 година и молба от 13.08.2008 година-на Панагюрския районен съд, за извършване на следващите се процесуални действия,подробно посочени в мотивите на настоящото определение.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 
61 ЧНД No 715/2008, II състав Чл.222 НПК - разпит на обвиняем РПУ ПАЗАРДЖИК И.Н.П. Председател и докладчик: Г.Щ.В.  Протокол от 17.09.2008г., в законна сила от 17.09.2008г.
Разпит проведен.
 
62 ВЧНД No 716/2008, II състав ВЧНД ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК К.М.А.,
М.А.М.,
Я.Н.Я.
Докладчик: К.Л.П.  Определение от 23.09.2008г.
Воден от горното и на основание чл.345,ал.1 от НПК във връзка с чл.345,ал.3 от НПК и чл.338 от НПК Пазарджишкият окръжен съд
О П Р Е Д Е Л И :
ПОТВЪРЖДАВА Определение №579 от 09.09.2008 година, постановено по НОХД №1822/2008 година,с което Пазарджишкият районен съд е потвърдил взетата мярка за неотклонение "Задържане под стража" по отношение на обвиняемия К.М.А.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
 
63 ЧНД No 718/2008, III състав Чл.223 НПК - разпит на свидетел ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ   Председател и докладчик: И.А.Д.  Протокол от 23.09.2008г., в законна сила от 23.09.2008г.
разпитът проведен
 
64 ЧНД No 721/2008, V състав Чл.65 НПК - изменение на МНО "Задържане под стража" С.И.И. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик: К.Л.П.  Определение от 29.09.2008г.
65 ЧНД No 725/2008, II състав Чл.223 НПК - разпит на свидетел РПУ ПАЗАРДЖИК М.М.Т. Председател и докладчик: Г.Щ.В.  Протокол от 29.09.2008г.
Разпит проведен.