Пазарджишки окръжен съд
 Насрочени дела
Наказателни
Граждански
Търговски
 
 
 
 

Главна
Контакти
English
 
График на насрочените дела в Окръжен съд гр.Пазарджик
 
01.12-07.12. 2008г.- СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО ТЪРГОВСКИ ДЕЛА
ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК - СВЪРШЕНИ ДЕЛА

ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК
Справка за свършените дела
за периода от 01.12.2008г. до 07.12.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Търговско дело No 146/2008, II състав Облигационни искове ПИМК ООД   Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 01.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по търг.д. №146 по описа на съда за 2008 год.
ИЗПРАЩА делото на Районен съд гр. Пазарджик по подсъдност.
На основание чл. 121 от ГПК определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд гр.Пловдив в едноседмичен срок от получаването му.