Пазарджишки окръжен съд
 Насрочени дела
Наказателни
Граждански
Търговски
 
 
 
 

Главна
Контакти
English
 
График на насрочените дела в Окръжен съд гр.Пазарджик
 
26.01-31.01. 2009 г. - СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК - СЪДЕБНИ АКТОВЕ

ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
за периода от 26.01.2009г. до 31.01.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1017/2007, II състав Облигационни искове Н.А.М. М.К.М. Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 28.01.2009г.
 
2 Гражданско дело (В) No 103/2008, I състав Жалби БУНАЙ ООД Ц.Т.Ч. Председател: П.Д.Я.
Докладчик: Е.П.С. 
Решение от 28.01.2009г.
 
3 Гражданско дело No 213/2008, II състав Облигационни искове за непозволено увреждане Л.И.Б.,
Л.И.Б.,
Л.М.В.,
Д.Л.В.
В.Ж.Р. Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 30.01.2009г.
 
4 Гражданско дело (В) No 472/2008, IV състав Жалби М.М.Е. М.М.Ю.,
Р.М.Г.,
И.М.М.,
И.М.М.
Председател: С.А.К.
Докладчик: Б.А.И. 
Решение от 30.01.2009г.
 
5 Гражданско дело No 571/2008, II състав Облигационни искове Б.Г.М. М.И.Г.,
М.И.Г.
Председател и докладчик: Н.И.Т.  Решение от 29.01.2009г.
 
6 Гражданско дело (В) No 750/2008, I състав Жалби Д.Н.Н.,
Т. Х. ООД
А. М. АД Председател и докладчик: П.Д.Я.  Решение от 29.01.2009г.
 
7 Гражданско дело (В) No 801/2008, I състав Жалби М.Х.С.,
Ю.С.С.,
Ф.С.С.
ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ ЧРЕЗ МИНИСТЪР,
З.С.К.
Председател и докладчик: П.Д.Я.  Решение от 27.01.2009г.
 
8 Гражданско дело (В) No 910/2008, III състав Жалби ОБЩИНА П. М.И.Д. Председател и докладчик: М.П.Т.  Решение от 27.01.2009г.
 
9 Гражданско дело (В) No 911/2008, I състав Жалби ОБЩИНА Б. П.Х.Г. Председател: П.Д.Я.
Докладчик: А.Г.П. 
Решение от 26.01.2009г.
 
10 Гражданско дело No 913/2008, II състав Облигационни искове за непозволено увреждане Е.Г.Д. К.Х.С. Председател и докладчик: Н.И.Т.  Решение от 30.01.2009г.
 
11 Гражданско дело No 944/2008, II състав Облигационни искове за непозволено увреждане ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА АД А.Ф.Ж. Председател и докладчик: Н.И.Т.  Решение от 29.01.2009г.
 
12 Гражданско дело (В) No 971/2008, III състав Жалби Д.Н.К. В.И.С.,
И.Г.Ш.
Председател и докладчик: М.П.Т.  Решение от 27.01.2009г.
 
13 Гражданско дело (В) No 10/2009, III състав Частни жалби ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД С.-К. С. ЕТ Докладчик: В.М.  Определение от 30.01.2009г.
 
14 Гражданско дело (В) No 29/2009, III състав Частни жалби П.С.Н.   Докладчик: М.П.Т.  Определение от 29.01.2009г.
 
15 Гражданско дело (В) No 62/2009, II състав Частни жалби И.Б.З.   Докладчик: К.Г.Н.  Определение от 27.01.2009г.
 
16 Гражданско дело (В) No 75/2009, IV състав Частни жалби В. ЕООД   Докладчик: Б.А.И.  Определение от 29.01.2009г.
Прекратява производството по в.ч.гр.д.№75/09г. по описа на ПОС.
Връща делото на РС Пазарджик за събиране на данни относно :има ли образувано изп.дело ,на коя дата е връчена заповедтта за незабавно изпълнение на длъжника"В."ЕООД гр.Б.,след което същото да се върне на ОС гр.Пазарджик за произнасяне по подадената частна жалба.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.