Пазарджишки окръжен съд
 Насрочени дела
Наказателни
Граждански
Търговски
 
 
 
 

Главна
Контакти
English
 
График на насрочените дела в Окръжен съд гр.Пазарджик
 
09.03-15.03.2009 г. - СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО ТЪРГОВСКИ ДЕЛА
ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК - СЪДЕБНИ АКТОВЕ

ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
за периода от 09.03.2009г. до 15.03.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Търговско дело No 14/2009, II състав Жалби по чл.25 ЗТР В.-97 ООД   Докладчик: К.С.П.  Решение от 10.03.2009г.
 
2 Търговско дело No 27/2009, II състав Допускане на обезпечение С. АД   Докладчик: К.С.П.  Определение от 12.03.2009г.
Прекратява производството по т.д. №27/2009г. по описа на ПОС.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Пазарджишкия районен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пловдивски Апелативен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 
3 Търговско дело No 30/2009, II състав Допускане на обезпечение Л. Р. Д. С. 1893   Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 11.03.2009г.