Пазарджишки окръжен съд
 Насрочени дела
Наказателни
Граждански
Търговски
 
 
 
 

Главна
Контакти
English
 
График на насрочените дела в Окръжен съд гр.Пазарджик
 
архив на дела с особен обществен интерес към 31.12.2008г.
ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК -

ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК
Справка за свършените дела от обществен интерес


Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
НОХД No 739/2008, VI състав Гл.VIII. Превишаване на власт - чл.282-283 "б" НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК А.П.Р. Председател и докладчик: Д.П.Б. Присъда от 26.11.2008г.
А.П.Р.
Мотиви от 10.12.2008г.
НОХД No 778/2008, V състав Гл.VIII. Подкуп "от" и "на" чужд.лице - чл.301, ал.5 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Р.А.Г. Председател и докладчик: К.Л.П. Присъда от 13.11.2008г., в законна сила от 29.11.2008г.
Р.А.Г.
Мотиви от 03.12.2008г.
ЧНД No 804/2008, I състав ЗЕЕЗА ЗАКОН за екстрадицията и Европейската заповед за арест ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Л.А.Б. Председател: И.А.Д.
Докладчик: Д.П.Б.
Решение от 12.12.2008г.
Определение от 22.12.2008г.
Решение №6на Апелативен съд Пловдив по ВЧНД 5/2009г. от 14.01.2009г.
ЧНД No 869/2008, II състав Чл.65 НПК - изменение на МНО "Задържане под стража" М.Д.М.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА
Председател и докладчик: Г.Щ.В. Определение от 04.12.2008г.
Определение на Апелативен съд Пловдив по ВЧНД 632/2008г. от 11.12.2008г.