Пазарджишки окръжен съд
 Насрочени дела
Наказателни
Граждански
Търговски
 
 
 
 

Главна
Контакти
English
 
График на насрочените дела в Окръжен съд гр.Пазарджик
 
Постановени съдебни актове за 2008 година2008 година

ЯНУАРИ ФЕВРУАРИ МАРТ АПРИЛ МАЙ ЮНИ
ЮЛИ
Наказателни
Граждански
Търговски
АВГУСТ
Наказателни
Граждански
Търговски
СЕПТЕМВРИ
Наказателни
Граждански
Търговски
ОКТОМВРИ
Наказателни
01.10-12.10
13.10-19.10
20.10-26.10
27.10-31.10
Граждански
01.10-12.10
13.10-19.10
20.10-26.10
27.10-31.10
Търговски
01.10-12.10
13.10-19.10
20.10-26.10
27.10-31.10
НОЕМВРИ
Наказателни
01.11-07.11
08.11-14.11
15.11-21.11
22.11-30.11
Граждански
01.11-07.11
08.11-14.11
15.11-21.11
22.11-30.11
Търговски
01.11-07.11
08.11-14.11
15.11-21.11
22.11-30.11
ДЕКЕМВРИ
Наказателни
01.12-07.12
08.12-14.12
15.12-21.12
22.12-30.12
Граждански
01.12-07.12
08.12-14.12
15.12-21.12
22.12-30.12
Търговски
01.12-07.12
08.12-14.12
15.12-21.12
22.12-30.12